TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. Nuna Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Artikel

Arbeidsrecht na corona

prof. mr. J. van Slooten1

  Voorspellen is geen wetenschap en is bovendien juist in deze tijd heel lastig. Toch wil ik in deze bijdrage stilstaan bij de vraag of het arbeidsrecht als gevolg van de crisis zal veranderen. Dat die verandering er waarschijnlijk zal komen hangt samen met de veronderstelling dat de arbeidsmarkt als gevolg van corona (mogelijk fundamenteel) zal veranderen. Ik zal proberen te beschrijven welke veranderingen te verwachten zijn en dan nagaan welke (nieuwe) arbeidsrechtelijke vragen en ontwikkelingen dat oproept.   Om te bezien of het arbeidsrecht mog... abonneren of dit artikel kopen.

Corona en wijziging van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst via...

mr. L.B. de Graaf en mr. F.M. Dekker1

“De coronacrisis moet, gelet op de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.”[2] In verschillende varianten keert deze overweging regelmatig terug in recente rechtspraak. Als gevolg daarvan hebben rechters al meermaals met behulp van artikel 6:258 BW ingegrepen in contracten.[3]   In het arbeidsrecht heeft de coronacrisis nog niet veel wijzigingsrechtspraak teweeggebracht. De waarschijnlijke verklaring daarvoor zijn de NOW-regelingen. Met de NOW-subsidie wor... abonneren of dit artikel kopen.

Loonoffers in tijden van corona

mr. dr. N. Zekić1

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft voor een wereldwijde crisis gezorgd. Deze ‘coronacrisis’ treft in de eerste plaats de volksgezondheid, maar de economische gevolgen lijken ook immens groot te zijn. Zo hebben de maatregelen om het virus in te dammen veel bedrijven in financiële moeilijkheden gebracht. We weten dat bij slechte financiële omstandigheden bedrijven vaak bezuinigingen.[2] Sommige ondernemingen vragen hun werknemers om loonoffers. Sommige ondernemingen eisen loonoffers of verlagen eenzijdig de lonen.[3] Niet zelden gaan dergelijke loonoffer-vo... abonneren of dit artikel kopen.

NOW: Flexwerknemers (en flexwerkgevers) tussen wal en schip en de TOFA-regeling

mr. J.W.M. van der Beek en mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

Met de NOW-regeling zijn vanaf maart 2020 de loonkosten gesubsidieerd van werknemers in dienst van werkgevers die te kampen hadden met een omzetverlies van 20% of meer. Baanbehoud is het voornaamste doel van de NOW-regeling. Voor uitzendkrachten bood dit in veel gevallen geen soelaas. Doordat hun arbeidsovereenkomsten gemakkelijk konden worden beëindigd, verloren zij als eersten in grote getalen hun baan en vingen daarmee (met de oproepkrachten en zzp’ers) de eerste klap op van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. De uitzendbur... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS