Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 1/2

De Icbe-richtlijn in Nederland

mr. E. de Klerk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

  De Nederlandse implementatie van de Icbe-richtlijn wijkt op diverse punten af van de implementatie van de Icbe-richtlijn in andere lidstaten. Alhoewel dit tot op heden voor weinig tastbare problemen heeft gezorgd zijn deelnemers in Nederlandse icbe’s en de Nederlandse icbe-industrie erbij gebaat als de wetgeving in Nederland zoveel mogelijk aansluit bij de richtlijn. In deze bijdrage licht de auteur de belangrijkste knelpunten toe en draagt hij enkele oplossingen aan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Vergunningplicht

2. Grensoverschrijdend beheer

3. Andere aanpassingen

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. de Klerk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16517

Verder in 2021 nr.1/2

 Voorwoord

Veel ontwikkelingen voor beleggingsinstellingen!   Het zal de lezers van dit tijdschrift niet zijn ontgaan: financiële instellingen gaan gebukt onder een nimmer aflatende stortvloed aan...

 Corporate governance voor beleggingsinstellingen – de rol van commissarissen

Rond 2004 worden diverse misstanden geconstateerd bij Amerikaanse beleggingsinstellingen. Volgens de OECD, IOSCO en de Commissie Winter hangen de misstanden samen met de conflicterende belangen ...

 Informatieverschaffing over duurzaamheid door beleggingsinstellingen

De Verordening betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector vereist dat beheerders van beleggingsfondsen vanaf 10 maart 2021 vergaande transparantie over duurz...

 EU harmonisatie van pre-marketing en afmelding van beleggingsfondsen

Op 2 augustus 2021 worden belangrijke wijzigingen in de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen van toepassing. Er wordt duidelijkheid gecreëerd over wat beheerders van beleggingsfon...

 PRIIPS Verordening en beleggingsinstellingen

Op 1 januari 2018 is de PRIIPS Verordening in werking getreden. Voor beheerders die beleggingsinstellingen aanbieden aan niet-professionele beleggers brengt de PRIIPS Verordening aanzienlijke compl...

 De Icbe-richtlijn in Nederland

  De Nederlandse implementatie van de Icbe-richtlijn wijkt op diverse punten af van de implementatie van de Icbe-richtlijn in andere lidstaten. Alhoewel dit tot op heden voor weinig...

 Rondom het nieuws

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM-Richtlijn) voorziet in een vrijstelling van het volledige richtlijntoezicht voor beheerders die beperkte vermogens beher...

 De fiscaal transparante beleggingsinstelling: niet langer besloten?

Veel beleggingsinstellingen zijn gestructureerd als een ‘besloten’ commanditaire vennootschap of fonds voor gemene rekening. De auteurs bespreken de invloed van recente fiscale ontwikkelingen en he...