Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 1

Duurzaamheid, onderneming en compliance: hoe doe je dat?

mr. K.L. Beyer, mr. G.J.P. Jong MSc RO en mr. N.E.D. Peters MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toegenomen. In Europa heeft dit geleid tot een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsregelgeving. Zo wordt in maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing, en nog geen jaar later gaan de eerste eisen van de Taxonomy Regulation (TR) gelden.2 Verder moeten bepaalde grote ondernemingen op grond van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) tegenwoordig rapporteren over niet-financiële zaken. Het ziet ernaar uit dat deze rapportageplicht verstrekkender wordt, en mogelijk ook voor een grotere groep ondernemingen gaat gelden.3

 

In dit artikel laten we aan de hand van een (fictief) voorbeeld zien wat de gevolgen hiervan zijn voor ondernemingen en hun compliancefuncties. Hoe speel je als onderneming in op deze ontwikkelingen en zorg je ervoor dat je (tijdig) voldoet? Welke rol is daarbij weggelegd voor de complianc...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Ontwikkelingen

1.1. Ontwikkelingen in ESG-wetgeving (Environmental, Social & Governance) voor de financiële sector

2.   Ontwikkelingen met betrekking tot niet-financiële rapportage

3.  Verplichtingen en verwachtingen

3.1. Verplichtingen uit de SFDR

3.2. Verplichtingen uit de TR

3.3. Verplichtingen en verwachtingen uit de NFRD

4. De rol van de compliancefunctie

4.1. Rol bij implementatie van de SFDR en TR

4.2. Rol bij niet-financiële rapportage

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.L. Beyer, mr. G.J.P. Jong MSc RO en mr. N.E.D. Peters MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16558

Verder in 2021 nr.1

 Redactioneel

Compliance - Een nieuw decennium   In dit eerste nummer van 2021 blikken we vooruit, door enkele ontwikkelingen uit te lichten die in dit nieuwe decennium invloed zullen hebben op de complia...

 De Data-gedreven Compliance Officer

Van afvink robot naar data-onderlegd adviseur Compliance moet data omarmen om op een effectieve wijze compliance en organisatorische integriteit te kunnen managen. Zonder data gedreven compliance w...

 Compliance in verwaarloosde organisaties

In de compliance praktijk komt naast de ‘legal’ benadering steeds meer aandacht voor preventie en voor gedragsverandering. In het behavioural risk management wordt veel gebruik gemaakt ...

 Lessons and benefits in setting up Guilds for Technology @Rabobank

This article describes the role of Guilds that look at new technologies through the lens of Compliance, Legal, Risk and Security. It is argued that there is urgency for organizations to start worki...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (80)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

Interview: anti-fraude en corruptie expert Peter van Leusden, voormalig onderzoeksleider FIOD Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een s...

 (Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

Naar het voorbeeld van het Europese Single Supervisory Mechanism dat het prudentieel toezicht en handhaving heeft geharmoniseerd, zijn er recent initiatieven ondernomen om: a) een Sinlge AML/ CFT r...

 Duurzaamheid, onderneming en compliance: hoe doe je dat?

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toegenomen. In Europa heeft dit geleid tot een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsregelgeving. Zo w...

 Compliance by design

Bouwen aan een duurzaam compliant organisatie Compliant zijn met de veelheid aan externe en interne normen is complex. Wij stellen dat dit alleen mogelijk is indien deze normen volledig geïntegreer...

 ‘Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat ...