Tijdschrift voor Compliance

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Karen F. Fluks
Jörgen Hofstra
Arend Koper
Edward Nkune
Maria Pia Sacco
Ebbe Rogge
Annemarije B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Danny V. Smit
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel

Compliance - Een nieuw decennium   In dit eerste nummer van 2021 blikken we vooruit, door enkele ontwikkelingen uit te lichten die in dit nieuwe decennium invloed zullen hebben op de compliance functie. Duidelijk wordt dat ondernemingen een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals bescherming van onze leefomgeving, nationale veiligheid en het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Compliance functies hebben een belangrijke rol te spelen bij het invullen van deze veranderende normen en de doorverta... ...lees meer

Artikel

De Data-gedreven Compliance Officer

prof. dr. S.C. Bleker en F. Janssen MSc1

Van afvink robot naar data-onderlegd adviseur Compliance moet data omarmen om op een effectieve wijze compliance en organisatorische integriteit te kunnen managen. Zonder data gedreven compliance wordt het een Sisyphus opgave waarbij door de hoeveelheid regels de compliance-bal steeds weer naar beneden zal rollen en een compliant en integere bedrijfsvoering een mythe blijft. In deze bijdrage gaan de auteurs iets dieper in op de mogelijke tooling die kan helpen integriteit en compliance effectiever te managen en zo de mythe tot werkelijkheid te maken. 1. Inleiding abonneren of dit artikel kopen.

Compliance in verwaarloosde organisaties

J. Kampen PhD1

In de compliance praktijk komt naast de ‘legal’ benadering steeds meer aandacht voor preventie en voor gedragsverandering. In het behavioural risk management wordt veel gebruik gemaakt van interventiestrategieën voor gedragsbeïnvloeding die gebaseerd zijn op de positieve psychologie. De impliciete aanname is dat de organisaties waar dit type interventies gedaan wordt gezond zijn. Is dat zo? En hoe weet je dat er meer aan de hand is? In dit artikel worden theorie en praktijk van een verwaarloosde organisatie behandeld. Eerst wordt het begrip verwaarloosde org... abonneren of dit artikel kopen.

Lessons and benefits in setting up Guilds for Technology @Rabobank

R. Noordhoek MSc

This article describes the role of Guilds that look at new technologies through the lens of Compliance, Legal, Risk and Security. It is argued that there is urgency for organizations to start working in these cross functional communities of practice to stay ahead of the future risks and dilemmas we will be -and are already facing- amidst the fourth industrial revolution. The author describes how the Guilds are setup at Rabobank, what they are, what they do and what they’ve taught us in the first year.   abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (80)

dr. E.D. Karssing1

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting van de belangrijkste conclusies en a... abonneren of dit artikel kopen.

Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

drs. D. Mijnheer1

Interview: anti-fraude en corruptie expert Peter van Leusden, voormalig onderzoeksleider FIOD Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een stempel op internationale opsporingsonderzoeken zoals die van SBM Offshore. Van dichtbij maakte hij mee wat er bij banken en bedrijven allemaal mis ging op het gebied van corruptie en witwassen. Deze ervaring leverde hem nieuwe inzichten op in hoe de bedrijfscultuur, de ‘tone at the top’, gedragingen kan beïnvloeden. En: hij ontdekte dat de rol van de Raad van Commissari... abonneren of dit artikel kopen.

(Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

B. Schuitemaker MSc1

Naar het voorbeeld van het Europese Single Supervisory Mechanism dat het prudentieel toezicht en handhaving heeft geharmoniseerd, zijn er recent initiatieven ondernomen om: a) een Sinlge AML/ CFT rulebook op te zetten in de vorm van een Europese AML/CFT verordening en b) een Europese AML/CFT-toezichthouder op te richten in de vorm van een bestaand of nieuw orgaan. Dit met als doel om de huidige interpretatieverschillen tussen lidstaten weg te nemen en zodoende meer efficiënt en effectief te zijn in het bestrijden van  witwassen en terrorismefinanciering. Met het oog op ... abonneren of dit artikel kopen.

Duurzaamheid, onderneming en compliance: hoe doe je dat?

mr. K.L. Beyer, mr. G.J.P. Jong MSc RO en mr. N.E.D. Peters MSc1

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toegenomen. In Europa heeft dit geleid tot een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsregelgeving. Zo wordt in maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing, en nog geen jaar later gaan de eerste eisen van de Taxonomy Regulation (TR) gelden.[2] Verder moeten bepaalde grote ondernemingen op grond van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) tegenwoordig rapporteren over niet-financiële zaken. Het ziet ernaar uit dat deze rapportageplic... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance by design

drs. B. van der Valk MSc en dr. J.P. Goudsmit1

Bouwen aan een duurzaam compliant organisatie Compliant zijn met de veelheid aan externe en interne normen is complex. Wij stellen dat dit alleen mogelijk is indien deze normen volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsprocessen, zodat bij correcte uitvoering van deze processen voldaan is aan de gestelde normen. Dit vereist een volledig integriteitsbeeld: een overzicht van de normen, de processen waarin deze van toepassing zijn, en de vereisten waarmee de normen geborgd worden. Met deze basis kan gebouwd worden aan een duurzaam compliant organisatie door zowel de eerste al... abonneren of dit artikel kopen.

‘Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische crimin...

F.J. Erkens MEWI FFE LLM1

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. Op 1 maart 2019 heeft de EC Verordening 2019/452 (FDI Screening Verordening) uitgevaardigd met het doel om een Europees raamwerk op te zetten voor het screenen van investeerders uit ni... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS