Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 1

Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

mr. drs. M. Jansen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van persoonsgegevens en is deels voorzien in geharmoniseerd toezicht daarop. Hierdoor is het stelsel rondom privacy behoorlijk complex te noemen. In dit artikel tracht ik daarom een enigszins eenvoudig overzicht te geven. Ik zal achtereenvolgens stilstaan bij de geschiedenis en herkomst van de regelgeving (§ 1), de inhoud ervan (§ 2) en het toezicht daarop (§ 3). Vervolgens sta ik kort stil bij de handhaving in de praktijk en aandachtspunten die daaruit voortvloeien (§ 4). Ik sluit af met een korte conclusie. Het artikel is niet uitputtend bedoeld, maar beoogt veeleer een compact overzicht te geven voor de compliance professional in de praktijk.

1. Geschiedenis en herkomst van de privacyregelgeving

Het recht op privacy/privéleven is neergelegd in verschillende mensen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Geschiedenis en herkomst van de privacyregelgeving

2. Inhoud van de (U)AVG

2.1. Toepassingsgebied

2.2. Inhoud van de AVG en UAVG

3. Toezicht op de AVG en UAVG

3.1. Inleiding

3.2. Toezicht in de AVG: algemeen

3.3. Toezicht in Nederland

3.3.1. De bevoegdheden van de AP

3.3.2. Het onderzoek en de handhaving door de AP

3.4. Grensoverschrijdend toezicht binnen de EU  

3.5. Grensoverschrijdend toezicht buiten de EU  

4. Grensoverschrijdende handhaving in de praktijk en praktische dilemma's

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17631

Verder in 2023 nr.1

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (86)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te mak...

 Voorbij de formaliteit: randvoorwaarden voor goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen

Including translation in English (In pdf attachement) De groeiende erkenning van het belang van klokkenluidersregelingen en van de noodzaak om mel...

 Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van perso...

 A new era of AML/CFT supervision: the EU AML package

For many years, money laundering and terrorist financing have undoubtedly been causing headaches throughout the European Union (EU). These illicit activities pose a significant threat to the integr...

 Editorial

Voor u ligt de eerste editie van Compliance, Ethics & Sustainability (voorheen bekend als: Tijdschrift voor Compliance) in 2023. Het thema van deze editie is 'European enforcement and supervisi...

 'We currently receive roughly hundred fraud cases every month'

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has been very effective in tackling cross-border VAT frauds and other criminal offences that affect EU financial interests. 'We have currently more th...