TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 1

Annotatie - Samenloop van moederschapsverlof en vakantie ( ECLI:HR:2020:1748: )

mr. P.C. Vas Nunes1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De plukkers in de wijngaard

 

De schoolvakanties duren bij elkaar opgeteld zo’n 12 weken per schooljaar. Daarvan zijn zes de lange zomervakantie. Wat als het zwangerschapsverlof van juf in juli valt? Sommigen – ik denk, vooral mannen – redeneren: juf heeft ondanks haar dikke buik de hele zes weken kunnen uitrusten van haar werk en kunnen genieten van de zomer. Anderen wijzen op de verschillende functies van vakantie en van zwangerschaps- en bevallingsverlof (hierna tezamen: moederschapsverlof). Vakantie dient om uit te rusten en te genieten, moederschapsverlof heeft een beschermende ‘arbo’ functie.2 In 2001 vond de CRvB dat juf geen zwangerschap-gerelateerd nadeel lijdt. Hij oordeelde “dat het ontbreken van een compensatieregeling, bij samenval van schoolvakantie en zwangerschapsverlof, veeleer geduid moet worden als het ontbreken van een bepaald voordeel. Naar het de Raad voorkomt valt het ontbreken van voordeel niet op een lijn te stellen met ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P.C. Vas Nunes1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16593

Verder in 2021 nr.1

 Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde vo...

 Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of i...

 Werken waar je wil(t)1

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van ...

 De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, v...

 Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten ove...

 Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsge...