Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 4

De tragiek van compliance: waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken

Prof. dr. S.P. Kaptein1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ooit wel eens als compliance officer afgevraagd waarom er zich steeds maar weer incidenten in de organisatie voordoen? Dachten we de boel op orde te hebben, gaat het weer mis. Waarom houdt het intern nooit op met overtredingen van de wet en onze gedragscode? Waarom komen fraude, corruptie, diefstal en malversaties steeds maar weer terug, terwijl we een goed complianceprogramma hebben en veel aandacht besteden aan risicomanagement en interne beheersing? 

Als compliance officers deze vraag al niet stellen, dan doet de samenleving het wel. Want hoe kan het gebeuren dat organisaties die in opspraak zijn gekomen, en vervolgens hun leven beteren, opnieuw tegen de lamp lopen? Wat gaat er mis bij organisaties die met regelmaat betrapt worden op wetsovertredingen terwijl zij telkens beloven zich voortaan aan de wet te houden? Hoe komt het bijvoorbeeld dat financiële instellingen in opspraak kwamen vanwege woekerpolissen, vervolgens rentederivaten en recent witwassen? En hoe komt he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Tegenkrachten

2. Tegeneffecten

2.1. Het goudzoekerseffect

2.2. Het hoogspringlateffect

2.3. Het terugtrekkendekateffect

2.4. Het verbodenvruchteffect

2.5. Het kaasschaafeffect

2.6. Het bewegendeschijnwerpereffect

2.7. Het herhaalrecepteffect

2.8. Het schoneschijneffect

3. Een gebalanceerde integriteitsvisie op compliance

4. Maatregelen

5. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Prof. dr. S.P. Kaptein1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16942

Verder in 2021 nr.4

 Redactioneel

Compliance – In dit nummer richten we ons op crisis en incident management en interne onderzoeken (investigations). Er wordt gekeken naar waarom incidenten zich steeds blijven voor doen ook, ...

 De tragiek van compliance: waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken

Ooit wel eens als compliance officer afgevraagd waarom er zich steeds maar weer incidenten in de organisatie voordoen? Dachten we de boel op orde te hebben, gaat het weer mis. Waarom houdt het inte...

 Rethinking Cyber Crisis Management

1. Introduction Over the past decades, the changing threats within the cyber landscape have put enormous pressure on organisations in both the public and private domain. The field of cyber security...

 Internal investigations in a virtual world

Internal investigations are one of the most complex and (often) time-sensitive aspects of a compliance officer's role.  When we are informed about possible misconduct, it is critical to act quickly...

 Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit

De VOC-mentaliteit van grenzen verleggen, internationaal zakendoen, zit diepgeworteld in de Nederlandse geschiedenis. Als exportland doen we het goed: met zo'n 17 miljoen inwoners zijn we relatief ...

 Interne onderzoeken naar klachten over ongewenste omgangsvormen: tijd voor regulering en professionalisering

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen. Met name #Metoo en Black Lives Matter zorgen voor een grotere bewustwording van grensoversch...

 Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid

In deze bijdrage staan enkele aspecten van intern onderzoek op het gebied van compliance, en vooral van meldingen van vermoedens van inbreuken en misstanden op grond van de komende Wet bescherming ...

 Change to arrive at the (EU) whistleblowing landscape

Almost two years ago, the European Whistleblower Directive (hereinafter: 'the Directive') came into force. The goal of this Directive is to improve Whistleblower protection across the EU, as the pr...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (82)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...