Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel

M. Sivro MSc, mr. A.L. Wilmink MSc en mr. B. Weerstra

Compliance – In dit nummer richten we ons op crisis en incident management en interne onderzoeken (investigations). Er wordt gekeken naar waarom incidenten zich steeds blijven voor doen ook, of juist als, organisaties een hoger compliance niveau bereiken. We kijken naar de impact van cyber en een steeds virtuelere wereld op het managen van (cyber) crises en compliance incidenten. Naar de manier waarop de Nederlandse overheid en bedrijfsleven kunnen zorgen voor Nederland als integer exportland. Ook wordt geschreven over de noodzakelijkheid van regulering en professionalisering op he... ...lees meer

Artikel

De tragiek van compliance: waarom juist goede organisaties vervallen in slech...

Prof. dr. S.P. Kaptein1

Ooit wel eens als compliance officer afgevraagd waarom er zich steeds maar weer incidenten in de organisatie voordoen? Dachten we de boel op orde te hebben, gaat het weer mis. Waarom houdt het intern nooit op met overtredingen van de wet en onze gedragscode? Waarom komen fraude, corruptie, diefstal en malversaties steeds maar weer terug, terwijl we een goed complianceprogramma hebben en veel aandacht besteden aan risicomanagement en interne beheersing?  Als compliance officers deze vraag al niet stellen, dan doet de samenleving het wel. Want hoe kan het gebeuren dat organisaties d... abonneren of dit artikel kopen.

Rethinking Cyber Crisis Management

S.C. Bernards MSc, K.J. Nendels MSc, E. Veldhuis MSc en mr. P.A. Huizinga1

1. Introduction Over the past decades, the changing threats within the cyber landscape have put enormous pressure on organisations in both the public and private domain. The field of cyber security has become more important as the number of threats rises. Incidents within the domain of cyber security, whether by accident or intentional, increasingly have the potential to disrupt society as a whole. Cyber incidents are not limited by time and physical boundaries, as the world has seen during the WannaCry ransomware attacks in 2017, which targeted computers all over t... abonneren of dit artikel kopen.

Internal investigations in a virtual world

N.C. Prater J.D en M.A.H. Spetgens LLM and CCEP-I1

Internal investigations are one of the most complex and (often) time-sensitive aspects of a compliance officer's role.  When we are informed about possible misconduct, it is critical to act quickly.  Identifying physical evidence and interviewing witnesses enables us to objectively assess the situation.  Any delay in the investigation makes it more likely that evidence will no longer be available or that witnesses will change their story, whether through forgetfulness or to obscure the truth.  Most importantly, the impact of misconduct, whether on employees, the company, or the public, p... abonneren of dit artikel kopen.

Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit

drs. H. van Rooij-Koolen1

De VOC-mentaliteit van grenzen verleggen, internationaal zakendoen, zit diepgeworteld in de Nederlandse geschiedenis. Als exportland doen we het goed: met zo'n 17 miljoen inwoners zijn we relatief klein in de wereld maar plaatsen we onszelf met de VS, China, Duitsland en Japan in het rijtje grootste exportlanden van de wereld. Als we een VOC mentaliteit zien als vernieuwend en geografische grenzen verleggen, is daar niets mis mee. Immers, onze interne markt is te klein voor het behouden van een gezonde, stabiele economie. We moeten alleen beducht zijn op het risico (onbedoeld) mee te var... abonneren of dit artikel kopen.

Interne onderzoeken naar klachten over ongewenste omgangsvormen: tijd voor re...

drs. A. Kuiper1

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen. Met name #Metoo en Black Lives Matter zorgen voor een grotere bewustwording van grensoverschrijdend gedrag en een toenemende bereidheid hier melding van te doen. Organisaties staan voor de opdracht deze meldingen en klachten zorgvuldig te onderzoeken maar heldere kaders waarbinnen dat moet gebeuren ontbreken. Casus Medewerkster X dient bij haar werkgever een klacht in over aanhoudend opdringerig gedrag van haar leidinggevende. Na lang dubben had ze kort daarvoor zelf h... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid

mr. dr. C. Raat MA1

In deze bijdrage staan enkele aspecten van intern onderzoek op het gebied van compliance, en vooral van meldingen van vermoedens van inbreuken en misstanden op grond van de komende Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) centraal. Noch de wet, noch interne regelingen en handleidingen van onder meer het Huis voor klokkenluiders, bieden hiervoor voldoende houvast. Dat is in het verleden problematisch gebleken en dat is het nog steeds. Allereerst ga ik in op waar het om zou moeten gaan: waarheidsvinding. Ik bespreek waarheid als een ideaal waarnaar de onderzoeker en zijn opdrachtgever moeten s... abonneren of dit artikel kopen.

Change to arrive at the (EU) whistleblowing landscape

L.M. Klapwijk LL.M., L.J.A. Schut LL.M en H.J. van de Water MSc1

Almost two years ago, the European Whistleblower Directive (hereinafter: 'the Directive') came into force. The goal of this Directive is to improve Whistleblower protection across the EU, as the protection across EU member states was deemed fragmented and fear of retaliation was believed to be the main reason why few people reported breaches. The deadline to transpose the Directive to national law is set for December 2021, which is less than two months from now.   The expectation is that the impact of the Directive will be felt by legal entities in both the public and private sect... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (82)

prof. dr. E.D. Karssing1

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting van de belangrijkste conclus... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS