Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 4

Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit

drs. H. van Rooij-Koolen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De VOC-mentaliteit van grenzen verleggen, internationaal zakendoen, zit diepgeworteld in de Nederlandse geschiedenis. Als exportland doen we het goed: met zo'n 17 miljoen inwoners zijn we relatief klein in de wereld maar plaatsen we onszelf met de VS, China, Duitsland en Japan in het rijtje grootste exportlanden van de wereld. Als we een VOC mentaliteit zien als vernieuwend en geografische grenzen verleggen, is daar niets mis mee. Immers, onze interne markt is te klein voor het behouden van een gezonde, stabiele economie. We moeten alleen beducht zijn op het risico (onbedoeld) mee te varen op de mores van het importerende land. Weliswaar staat namelijk het Nederlands bedrijfsleven in de top 5 van grootste exporteurs ter wereld. Tegelijk staat de Nederlandse overheid in de lijst van landen die corruptie door bedrijven het minst bestraffen en daar waar het tot een schikking komt daarover weinig openheid biedt. Zoals de koopman versus de dominee, het stimuleren van buitenlands hande...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Nederlands anticorruptiebeleid

2. Eerste opvolging aanbevelingen

2.1. Indiening Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders

2.2. Inwerkingtreding UBO-register

2.3. Inwerkingtreding herziene 'Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie'

3. 'Exportcompliance' meer dan voldoen aan export gerelateerde wet- en regelgeving

3.1. Focus compliance gericht op naleving exportwet- en regelgeving

3.2. Richtlijnen voor financiële sector bieden handvatten voor aantoonbaar integere en beheerste bedrijfsvoering non-financial

4. Van moeten naar willen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. H. van Rooij-Koolen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16945

Verder in 2021 nr.4

 Redactioneel

Compliance – In dit nummer richten we ons op crisis en incident management en interne onderzoeken (investigations). Er wordt gekeken naar waarom incidenten zich steeds blijven voor doen ook, ...

 De tragiek van compliance: waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken

Ooit wel eens als compliance officer afgevraagd waarom er zich steeds maar weer incidenten in de organisatie voordoen? Dachten we de boel op orde te hebben, gaat het weer mis. Waarom houdt het inte...

 Rethinking Cyber Crisis Management

1. Introduction Over the past decades, the changing threats within the cyber landscape have put enormous pressure on organisations in both the public and private domain. The field of cyber security...

 Internal investigations in a virtual world

Internal investigations are one of the most complex and (often) time-sensitive aspects of a compliance officer's role.  When we are informed about possible misconduct, it is critical to act quickly...

 Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit

De VOC-mentaliteit van grenzen verleggen, internationaal zakendoen, zit diepgeworteld in de Nederlandse geschiedenis. Als exportland doen we het goed: met zo'n 17 miljoen inwoners zijn we relatief ...

 Interne onderzoeken naar klachten over ongewenste omgangsvormen: tijd voor regulering en professionalisering

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen. Met name #Metoo en Black Lives Matter zorgen voor een grotere bewustwording van grensoversch...

 Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid

In deze bijdrage staan enkele aspecten van intern onderzoek op het gebied van compliance, en vooral van meldingen van vermoedens van inbreuken en misstanden op grond van de komende Wet bescherming ...

 Change to arrive at the (EU) whistleblowing landscape

Almost two years ago, the European Whistleblower Directive (hereinafter: 'the Directive') came into force. The goal of this Directive is to improve Whistleblower protection across the EU, as the pr...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (82)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...