Tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 4

Interne onderzoeken naar klachten over ongewenste omgangsvormen: tijd voor regulering en professionalisering

drs. A. Kuiper1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen. Met name #Metoo en Black Lives Matter zorgen voor een grotere bewustwording van grensoverschrijdend gedrag en een toenemende bereidheid hier melding van te doen. Organisaties staan voor de opdracht deze meldingen en klachten zorgvuldig te onderzoeken maar heldere kaders waarbinnen dat moet gebeuren ontbreken.

Casus

Medewerkster X dient bij haar werkgever een klacht in over aanhoudend opdringerig gedrag van haar leidinggevende. Na lang dubben had ze kort daarvoor zelf haar leidinggevende aangesproken op zijn gedrag met als gevolg dat de aanrakingen, de opmerkingen over haar uiterlijk en uitnodigingen om af te spreken na werktijd wel stopten maar ze ineens veel commentaar kreeg over de kwaliteit van haar werk. De werkgever huurt op ad hoc basis een externe commissie in om de klacht te onderzoeken. In het gesprek met de commissie stelt de leidinggevende dat de med...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Arbeidsomstandighedenwet 

2. Zorgvuldigheidseisen

2.1. Normenkader

2.2. Openbaarheid

2.3. Grondrechten als bescherming

2.4. Scheiding van de machten

2.5. Beroep

3. Onderzoekscommissies

3.1. Onafhankelijkheid

3.2. Deskundigheid

4. Root causes

5. Hoe lacunes op te vullen?

5.1. Wettelijke arbeidstuchtrecht en wettelijk individueel klachtrecht

5.2. ILO verdrag inzake geweld en intimidatie op het werk

5.3. Ratificering ILO verdrag en opvullen lacunes

5.3.1. Ontwikkelen van een helder en eenduidig begrippenkader

5.3.2. Zorgvuldige onderzoeksprocedure

5.3.3. Beschrijving van mogelijke sancties

5.3.4. Mogelijkheden voor beroep

5.3.5. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid van de onderzoekers

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. A. Kuiper1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16946

Verder in 2021 nr.4

 Redactioneel

Compliance – In dit nummer richten we ons op crisis en incident management en interne onderzoeken (investigations). Er wordt gekeken naar waarom incidenten zich steeds blijven voor doen ook, ...

 De tragiek van compliance: waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken

Ooit wel eens als compliance officer afgevraagd waarom er zich steeds maar weer incidenten in de organisatie voordoen? Dachten we de boel op orde te hebben, gaat het weer mis. Waarom houdt het inte...

 Rethinking Cyber Crisis Management

1. Introduction Over the past decades, the changing threats within the cyber landscape have put enormous pressure on organisations in both the public and private domain. The field of cyber security...

 Internal investigations in a virtual world

Internal investigations are one of the most complex and (often) time-sensitive aspects of a compliance officer's role.  When we are informed about possible misconduct, it is critical to act quickly...

 Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit

De VOC-mentaliteit van grenzen verleggen, internationaal zakendoen, zit diepgeworteld in de Nederlandse geschiedenis. Als exportland doen we het goed: met zo'n 17 miljoen inwoners zijn we relatief ...

 Interne onderzoeken naar klachten over ongewenste omgangsvormen: tijd voor regulering en professionalisering

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met klachten en meldingen over ongewenste omgangsvormen. Met name #Metoo en Black Lives Matter zorgen voor een grotere bewustwording van grensoversch...

 Compliance en integriteitsonderzoek: graven naar de waarheid

In deze bijdrage staan enkele aspecten van intern onderzoek op het gebied van compliance, en vooral van meldingen van vermoedens van inbreuken en misstanden op grond van de komende Wet bescherming ...

 Change to arrive at the (EU) whistleblowing landscape

Almost two years ago, the European Whistleblower Directive (hereinafter: 'the Directive') came into force. The goal of this Directive is to improve Whistleblower protection across the EU, as the pr...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (82)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...