TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 4

De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

dr. A. Aranguiz1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.2 De overeenkomst werd op 21 juli 2021 goedgekeurd door het Spaanse parlement en is later gepubliceerd in Koninklijk Besluit 9/2021. De wet – die ook wel bekend staat als de 'lex rider' – trad officieel in werking op 12 augustus 2021.3 In essentie voert de 'lex rider' twee wijzigingen door. Enerzijds introduceert de wet het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst voor (een deel van de) platformwerkers. Anderzijds geeft het vakbonden het recht om geïnformeerd te worden over de parameters, regels en omstandigheden waarop de algoritmen die de werkomstandigheden van platformwerkers beïnvloeden, zijn gebaseerd.

Deze column bespreekt de invloed van deze twee wijzigingen en onderzoekt in welke mate de nieuwe wetgeving een ant...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Vermoeden van arbeidsovereenkomst

2. Transparantie algoritmen

3. Winst voor tripartisme

4. Reacties op de wetswijziging

4.1. Verzet

4.2. Naleving

5. De Spaanse lex rider: een voorbeeld om te volgen?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. A. Aranguiz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16991

Verder in 2021 nr.4

 De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] ...

 Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2021 inzake Uber en Helpling

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het...

 Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de we...

 De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich o...

 De grenzen van de Albany-exceptie

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprude...

 De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalifi...

 Een (te) snel oordeel over de WAB

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB h...