TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 4

De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

dr. B. Dieleman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalificeren. In dat geval is de werkgever 52% extra belasting over de uitkering(en) van de vertrekregeling verschuldigd. Sinds 1 januari 2021 is het beleid omtrent de RVU versoepeld door de introductie van de RVU-vrijstelling. De praktijk leert echter dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn over de RVU en de RVU-vrijstelling. In deze bijdrage behandel ik de kwalificatie van een vertrekregeling als RVU en de toepassing van de RVU-vrijstelling.

1. Kwalificatie als RVU

1.1. Wanneer is sprake van een RVU?

Artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB) voorziet in een eindheffing van 52% over uitkeringen uit hoofde van een vertrekregeling die als RVU kwalificeert. Deze RVU-heffing is geheel voor rekening van de werkgever ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Kwalificatie als RVU

1.1. Wanneer is sprake van een RVU?

1.2. Geen RVU in specifieke gevallen

2. De RVU-vrijstelling

2.1. Aanleiding en wetgevingstraject

2.2. De RVU-vrijstelling nader bezien

2.3. Samenloop met MDIEU subsidieregeling

3. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Dieleman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16996

Verder in 2021 nr.4

 De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] ...

 Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2021 inzake Uber en Helpling

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het...

 Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de we...

 De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich o...

 De grenzen van de Albany-exceptie

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprude...

 De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalifi...

 Een (te) snel oordeel over de WAB

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB h...