TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 4

De advocaat in dienstbetrekking

mr. D.J.B. de Wolff1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich op het verschoningsrecht te mogen beroepen?

Advocaten mogen de praktijk uitoefenen op basis van een arbeidsovereenkomst met een organisatie die als cliënt optreedt of cliënten aan zich heeft verbonden, bijvoorbeeld als rechtsbijstandsverzekeraar. In de praktijk spreken we dan van advocaten in dienstbetrekking.2 In deze bijdrage bespreek ik deze bijzondere arbeidsrelatie en de specifieke dilemma's die het loondienstverband met de cliënt kan opleveren. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de advocaat in dienst van een dergelijke organisatie eigenlijk wel voldoende onafhankelijk van de werkgever kan opereren om zich op het verschoningsrecht te mogen beroepen. Concrete aanleiding voor dit artikel vormt een strafrechtelijk onderzoek bij Shell, da...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De toepasselijke regels

1.1. De Verordening op de advocatuur (Voda)

1.2. Tucht- en gedragsrecht

2. Onafhankelijke beroepsuitoefening

2.1. Wat maakt een advocaat onafhankelijk?

2.2. Onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever

2.2.1. Het professioneel statuut

2.2.2. Ontslagbescherming

2.3. Onafhankelijkheid ten opzichte van de cliënt

2.3.1. Wie is de cliënt?

2.3.2. Dubbele loyaliteit

2.3.3. Belangentegenstellingen voorkomen

2.3.4. Combinatie met eigen praktijk

2.4. Onafhankelijkheid ten opzichte van de beloning

3. Het verschoningsrecht

3.1. De reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht

3.2. Vertrouwelijkheid in dienstbetrekking

3.3. Atypische werkzaamheden

4. Zonder onafhankelijkheid geen verschoningsrecht

5. Een aparte gezagsrelatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J.B. de Wolff1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16994

Verder in 2021 nr.4

 De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] ...

 Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2021 inzake Uber en Helpling

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het...

 Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de we...

 De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich o...

 De grenzen van de Albany-exceptie

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprude...

 De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalifi...

 Een (te) snel oordeel over de WAB

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB h...