TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 4

De grenzen van de Albany-exceptie

mr. dr. M.S. Wirtz1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprudentie onderzocht worden en recente uitspraken van de ACM en plannen van de Europese Commissie tegen het licht gehouden worden.

1. Inleiding

In 1999, toen ik net begonnen was aan mijn onderzoek naar de verhouding tussen mededingingsrecht en arbeidsrecht, deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak die meteen antwoord gaf op de onderzoeksvraag van mijn proefschrift Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht.2 In de van oorsprong Nederlandse Albany-rechtspraak besliste het Hof dat op een cao, hoewel deze inherent mededingingsbeperkend is, het kartelverbod niet van toepassing is.3 Sociale partners waren gerustgesteld en het bleef rustig in de polder, tot er in 2006 cao-afspraken gemaakt werden voor remplaçanten die als zelfstandige inviel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Van misbruik naar verbod van mededingingsbeperkende afspraken

2.1. Europa

2.2. Nederland

2.3. ACM, kabinet en Europese Commissie

3. De immuniteit van de cao voor het kartelverbod

3.1. Het kartelverbod

3.2. Albany, Brentjens en Drijvende Bokken

4. Afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten voor schijnzelfstandigen

4.1. Tarieven voor remplaçanten in de cao

4.2. Uitspraak in FNV KIEM/de Nederlandse Staat

4.3. Platforms

4.3.1. Europese Commissie

4.3.2. ACM

5. Grenzen van het mededingingsrecht voor de cao

5.1. Aard

5.2. Doel

5.3. Eenzijdige loonsverhogingen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.S. Wirtz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16995

Verder in 2021 nr.4

 De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] ...

 Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2021 inzake Uber en Helpling

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het...

 Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst?

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de we...

 De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich o...

 De grenzen van de Albany-exceptie

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprude...

 De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalifi...

 Een (te) snel oordeel over de WAB

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB h...