TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

De Spaanse 'lex rider': een 'game changer' voor de regulering van platformwerk

dr. A. Aranguiz1

Na moeizame onderhandelingen bereikten de Spaanse overheid en de sociale partners op 9 maart 2021 een akkoord over de juridische positie van personen die werkzaam zijn voor digitale platformen.[2] De overeenkomst werd op 21 juli 2021 goedgekeurd door het Spaanse parlement en is later gepubliceerd in Koninklijk Besluit 9/2021. De wet – die ook wel bekend staat als de 'lex rider' – trad officieel in werking op 12 augustus 2021.[3] In essentie voert de 'lex rider' twee wijzigingen door. Enerzijds introduceert de wet het rechtsvermoeden van een arbeidsov... abonneren of dit artikel kopen.

Platformarbeid in Nederland: beschouwingen over de uitspraken van september 2...

prof. mr. L.G. Verburg1

Deze bijdrage bevat een beschouwing over twee recente uitspraken met overwegingen omtrent de duiding en de kwalificatie van de contractuele verhoudingen bij (offline) platformarbeid. Ik doel op het vonnis van rechtbank Amsterdam van 13 september 2021 inzake Uber en het arrest van Hof Amsterdam van 21 september 2021 inzake Helpling.[2] Ik start met een vergelijking tussen de businessmodellen van Uber en Helpling. Vervolgens voorzie ik de beide uitspraken apart van kanttekeningen. Overwegingen in de uitspraken die voor platformarbeid in ons land geen rechtstreeks belang hebben, bli... abonneren of dit artikel kopen.

Gruber Logistics: een einde aan de onduidelijkheid omtrent de rechtskeuze in ...

mr. dr. K.C. Henckel1

Hoewel het partijen bij een internationale arbeidsovereenkomst doorgaans vrij staat het recht te kiezen dat de onderlinge arbeidsverhouding beheerst, is deze vrijheid verre van grenzeloos. Om de werknemer te behoeden tegen een ongunstige rechtskeuze bepaalt het internationaal privaatrecht in artikel 8 Rome I Verordening[2] dat de werknemer de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn niet kan verliezen. Lange tijd bestond onduidelijkheid over de invulling van deze be... abonneren of dit artikel kopen.

De advocaat in dienstbetrekking

mr. D.J.B. de Wolff1

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich op het verschoningsrecht te mogen beroepen? Advocaten mogen de praktijk uitoefenen op basis van een arbeidsovereenkomst met een organisatie die als cliënt optreedt of cliënten aan zich heeft verbonden, bijvoorbeeld als rechtsbijstandsverzekeraar. In de praktijk spreken we dan van advocaten in dienstbetrekking.[2] In deze bijdrage bespreek ik deze bijzonde... abonneren of dit artikel kopen.

De grenzen van de Albany-exceptie

mr. dr. M.S. Wirtz1

De combinatie van de cao en het kartelverbod speelt weer vaker op. In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de grenzen van de uitzondering van de cao voor het kartelverbod. Daarbij zal jurisprudentie onderzocht worden en recente uitspraken van de ACM en plannen van de Europese Commissie tegen het licht gehouden worden. 1. Inleiding In 1999, toen ik net begonnen was aan mijn onderzoek naar de verhouding tussen mededingingsrecht en arbeidsrecht, deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak die meteen antwoord gaf op de onderzoeksvraag van ... abonneren of dit artikel kopen.

De aangepaste regeling vervroegde uittreding (RVU) nader bezien

dr. B. Dieleman1

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst willen beëindigen en een vertrekregeling overeenkomen, kan die vertrekregeling als een regeling vervroegde uittreding (hierna RVU) kwalificeren. In dat geval is de werkgever 52% extra belasting over de uitkering(en) van de vertrekregeling verschuldigd. Sinds 1 januari 2021 is het beleid omtrent de RVU versoepeld door de introductie van de RVU-vrijstelling. De praktijk leert echter dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn over de RVU en de RVU-vrijstelling. In deze bijdrage behandel ik de kwalificatie van een vertrekregelin... abonneren of dit artikel kopen.

Een (te) snel oordeel over de WAB

dr. R.E.M. Diris1

Schiet de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn doel voorbij? ABN Amro presenteerde in september een evaluatie van de WAB.[2] De resultaten zijn niet mals over de impact van de nieuwe wet. De WAB heeft geleid tot een opzegging van 77.000 tijdelijke contracten, zonder aanwijzingen dat het aandeel vaste contracten is toegenomen. De bevindingen zijn gebaseerd op een zeer gedegen empirische analyse en de geschatte negatieve effecten op het aantal flexbanen zijn inderdaad fors. Echter, gegeven de opzet van de WAB ligt deze pijn op de korte termijn in de lijn der verwachting. Of de WAB... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Het Booking.com arrest

mr. B. Degelink CPL1

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527 In 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat de bedrijfsactiviteiten van Booking.com neerkomen op bemiddeling en Booking.com daarom een reisagent is in de zin van het verplichtstellingsbesluit van het pensioenfonds voor de reisbranche.[2] In dit artikel analyseer ik in hoeverre dit arrest een bredere betekenis heeft dan alleen voor online reserveringsplatforms in de reisbranche. 1. Het geschil tussen Booking.com en het pensioenfonds voor de reisbranche Het pensioenfonds voor ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS