Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 2

Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw beleid

drs. A. Hoekstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immers misstanden. En als die zich (onverhoopt) toch voordoen dan draagt een goed integriteitsbeleid eraan bij dat ze op een veilige en adequate wijze gemeld kunnen worden. In die zin past het bevorderen van integriteit naadloos bij de opdracht van het Huis. Vanuit deze preventieve integriteitsbevorderende rol verricht het Huis ook beleidsmatige onderzoeken, zoals naar de implementatie van meldregelingen2 en naar de inrichting van de vertrouwensfunctie.3 Zo hebben vorig jaar honderd integriteitsmanagers een online enquête ingevuld waaruit blijkt hoe zij het integriteitsmanagement van de eigen organisatie beoordelen.4 Daaruit komt onder meer naar voren dat de procesmatige aspecten van het integriteitsmanagement zwak ontwikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verankering van de inte...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het belang van integriteitsmanagement

1.1. Integriteit of compliance?

2. De complexiteit van integriteitsmanagement

2.1. Verschillende typen integriteitsschendingen

2.2. Verschillende onderliggende oorzaken

2.3. Verschillende benodigde instrumenten

2.4. Verschillende betrokken actoren 

3. De Integriteitsinfrastructuur: Een model dat complexiteit hanteerbaar maakt

3.1. Een integrale en systematische integriteitsaanpak

4. De IntegriteitsWijzer: quick-scan voor evaluatie en verbetering

4.1. Enkelvoudig én meervoudig gebruik

4.2. Eenmalig èn herhaaldelijk gebruik

4.3. De rapportage

4.4. Afsluitende bespiegelingen

5.  Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. A. Hoekstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17140

Verder in 2022 nr.2

 Cultuur, Ethiek en Compliance

Redactioneel   Het thema van de het tweede nummer is 'Cultuur, Ethiek en Compliance'. Dit betreft complexe begrippen die binnen elke organisatie iets anders kunnen betekenen. Het verbeteren ...

 Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw beleid

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immer...

 Het perspectief van de AFM op cultuur

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen be...

 Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoeverre vullen ze elkaar aan?

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeel...

 De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld ...

 Compliance moet gaan over het doel

Natuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot st...

 How governments can stimulate compliance effectiveness

1. Separating the wheat from the chaff Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is cr...