Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 2

De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

A.I. Grocz MSc en dr. ir. E. Rogge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas.2 Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van de aanbevelingen van de Commissie Maas om een moreel-ethische verklaring in te voeren voor bankbestuurders.3 Dit vond haar weerslag in bijvoorbeeld de Code Banken van 2010.4

 

Om het vertrouwen van de samenleving in de bancaire sector te herstellen5 werd in 2013 de bankierseed ingevoerd.6 Deze ethische verklaring werd in 2015 uitgebreid naar alle bankmedewerkers. De eed heeft ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De bankierseed en tuchtrecht in context

3. Drie recente onderzoeken

3.1. Nederlands Compliance Instituut Rapport

3.2. Erasmus Rapport

3.3. DNB Rapport

4. Onderzoeksresultaten

4.1. Het afleggen van de eed

4.2. Het beleven van de eed in de dagelijkse praktijk

4.3. Ethische dilemma's en kernwaarden

4.4. Ervaringen met het tuchtrecht

5. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A.I. Grocz MSc en dr. ir. E. Rogge1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17143

Verder in 2022 nr.2

 Cultuur, Ethiek en Compliance

Redactioneel   Het thema van de het tweede nummer is 'Cultuur, Ethiek en Compliance'. Dit betreft complexe begrippen die binnen elke organisatie iets anders kunnen betekenen. Het verbeteren ...

 Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw beleid

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immer...

 Het perspectief van de AFM op cultuur

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen be...

 Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoeverre vullen ze elkaar aan?

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeel...

 De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld ...

 Compliance moet gaan over het doel

Natuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot st...

 How governments can stimulate compliance effectiveness

1. Separating the wheat from the chaff Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is cr...