Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 2

Het perspectief van de AFM op cultuur

dr. F.S. van den Bergh, dr. I. Mostert, T. Coffeng MSc en prof. dr. E.F. van Steenbergen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen beoordeelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM; de externe gedragstoezichthouder op de financiële markten) niet de organisatiecultuur zelf, maar of ondernemingen werken aan hun eigen organisatiecultuur.

Minimaal wordt verwacht dat ondernemingen grip proberen te krijgen op moeilijk tastbare onderwerpen, zoals cultuur en voorbeeldgedrag. Van de zeer professionele ondernemingen wordt verwacht dat zij afstand nemen en zelf onderzoeken of zij die grip inderdaad hebben, en of zij met hun plannen ook echt hun beoogde doelen bereiken.

1. Het probleem van extern toezicht op gedrag en cultuur

Het belang van een gezonde organisatiecultuur is onbetwist. (Sociaal) psychologen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het probleem van extern toezicht op gedrag en cultuur

2. Methoden van toezicht op gedrag en cultuur

2.1. Toezicht door afvinken

2.2. Toezicht door gevalideerde zelfassessments

2.2.1. Invulling geven aan verwachtingen

2.2.2. Niveaus van volwassenheid enbewijsvoering

2.2.3. Het valideren van het zelfassessment

2.2.4. Opvolging geven

3. De volwassenheid in kaart

3.1. Het bestuur toont voorbeeldgedrag ten aanzien van handelen in het belang van de klant

3.2. Het bestuur draagt zorg voor een organisatiecultuur waarin handelen in het belang van de klant centraal staat

3.3. Het bestuur stimuleert het uiten van tegenstrijdige meningen ten aanzien van handelen in het belang van de klant

3.4. De compliancefunctie bevordert de compliance awareness met betrekking tot het klantbelang binnen de onderneming en bevordert een organisatiecultuur waarin gehandeld wordt in het belang van de klant

4. Wat het oplevert

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. F.S. van den Bergh, dr. I. Mostert, T. Coffeng MSc en prof. dr. E.F. van Steenbergen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17141

Verder in 2022 nr.2

 Cultuur, Ethiek en Compliance

Redactioneel   Het thema van de het tweede nummer is 'Cultuur, Ethiek en Compliance'. Dit betreft complexe begrippen die binnen elke organisatie iets anders kunnen betekenen. Het verbeteren ...

 Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw beleid

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immer...

 Het perspectief van de AFM op cultuur

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen be...

 Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoeverre vullen ze elkaar aan?

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeel...

 De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld ...

 Compliance moet gaan over het doel

Natuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot st...

 How governments can stimulate compliance effectiveness

1. Separating the wheat from the chaff Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is cr...