Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 2

Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoeverre vullen ze elkaar aan?

prof. dr. ir. J.J. van der Heijden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeeld waarop veel regelgeving- en handhavingstrategieën zijn gebaseerd (de mens als een rationeel en zelfzuchtig wezen) is aan het verschuiven naar een meer accuraat beeld (de mens als onderhavig aan cognitieve beperkingen en irrationaliteit). Dit artikel bespreekt vier recente boeken die elk een ander aspect van gedragswetenschappen aanstippen als relevant voor het verbeteren van regelgeving en handhaving. Het artikel sluit af met een reflectie op de complementariteit van de vier aspecten die in deze boeken worden besproken. In de afgelopen jaren is veel aandacht gegeven aan de invloed die inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen hebben op regelgeving en handhaving. Door de enorme groei van publicaties op dit gebied is het soms moeilijk om door de bomen he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Waarom de populariteit van gedragswetenschappen?

2. Gedragseconomie en wet- en regelgeving

3. Gedragsethiek en wet- en regelgeving

4. Institutioneel gedrag en wet- en regelgeving

5. The behavioural code

6. Conclusie: Combineer de perspectieven

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. ir. J.J. van der Heijden1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17142

Verder in 2022 nr.2

 Cultuur, Ethiek en Compliance

Redactioneel   Het thema van de het tweede nummer is 'Cultuur, Ethiek en Compliance'. Dit betreft complexe begrippen die binnen elke organisatie iets anders kunnen betekenen. Het verbeteren ...

 Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw beleid

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immer...

 Het perspectief van de AFM op cultuur

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen be...

 Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoeverre vullen ze elkaar aan?

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeel...

 De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld ...

 Compliance moet gaan over het doel

Natuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot st...

 How governments can stimulate compliance effectiveness

1. Separating the wheat from the chaff Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is cr...