TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 4

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan het EU-Hof te stellen. Voldoen Nederlandse rechters wat betreft het arbeidsrecht aan deze nieuwe eisen? Ook wordt kort ingegaan op de enkele prejudiciële vragen die wel zijn gesteld. Veel aandacht wordt besteed aan specifieke kenmerken van het arbeidsrecht zoals het karakter van minimum- of zelfs partiële harmonisatie in sommige richtlijnen en het sociaalrechtelijke gunstigheidsbeginsel. Komen deze specifieke kenmerken nog wel tot hun recht nu er steeds meer EU-normen bijkomen zoals bijvoorbeeld de vrijheid van ondernemerschap in artikel 16 Handvest van de Grondrechten van de EU?

1. Inleiding

Het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te Luxemburg is een belangrijk middel om tot naleving van het EU-recht te komen. De mogelijkheid vragen te st...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Eisen aan de prejudiciële procedure voor het HvJEU

3. In hoeverre wordt het niet stellen van een prejudiciële vraag op verzoek van een van de partijen voldoende gemotiveerd?

4. De ontvankelijkheid van en het herformuleren van prejudiciële vragen door het HvJEU van de vragen die wel gesteld zijn

5. Relevantie van het EU-arbeidsrecht voor het nationale arbeidsrecht: hoe meer EU-normen gecombineerd kunnen worden, hoe meer relevantie

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. H.H. Voogsgeerd1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17926

Verder in 2023 nr.4

 Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrela...

 EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste de...

 Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke a...

 De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de ...

 Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan he...