TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 4

Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

mr. K.C. Bemelmans en mr. M.C.A. te Poel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke aspecten van de beloningsregels centraal. Aan de hand van praktische voorbeelden geven wij een overzicht van de verschillende beloningsregels waarmee de (arbeidsrecht)jurist met cliënten in de financiële sector rekening dient te houden.

1. Inleiding

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden. Deze wet introduceerde strenge beloningsregels voor financiële ondernemingen, waaronder de verplichting tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid, een maximale variabele beloning en beperking van de mogelijkheid om bepaalde vormen van beloning toe te kennen. Met ingang van 1 januari 2023 heeft de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) een aantal b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond en toepassingsbereik

2.1. Achtergrond

2.2. Toepassingsbereik

3. Recente wijzigingen

4. Twee smaken: vast en variabel

4.1. Definities

4.2. Lange termijn beloningen

5. Beloningsregels voor vaste beloning

6. Beloningsregels voor variabele beloning

6.1. Bonusplafond

6.1.1. Toepassing en uitzonderingen

6.1.2. Vaststelling hoogte variabele beloning

6.2. Retentiebonus

6.3. Verbod op gegarandeerde variabele beloningen

7. Vertrekvergoeding

7.1. Algemeen

7.2. Maximale vertrekvergoeding

7.3. Maximale vertrekvergoeding en billijke vergoeding

7.4. Beëindiging met wederzijds goedvinden

7.5. Géén vertrekvergoeding

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.C. Bemelmans en mr. M.C.A. te Poel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17924

Verder in 2023 nr.4

 Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrela...

 EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste de...

 Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke a...

 De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de ...

 Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan he...