Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 3

ECLI:NL:GHARL:2021:11656 (uitleg, vaststellingsovereenkomst, bindend advies, vernietiging) (TvHB 2022/10)

mr. I.E. Hofhuis en mr. F.M.H.C. Sarneel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/10

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21 december 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:11656

Met noot van mr. I.E. Hofhuis en mr. F.M.H.C. Sarneel 1

S&E HB 2021/27

 

Samenvatting

 

Vaststellingsovereenkomst, bindend advies, uitleg, vernietiging

Verhuurder weigert factuur te betalen van huurder die vergoeding van de door hem aangebrachte voorzieningen vordert na einde van de huurovereenkomst. De factuur is gebaseerd op een bindend advies, dat door twee taxateurs is opgesteld in opdracht van huurder en verhuurder. Verhuurder beroept zich op vernietiging c.q. vernietigbaarheid van het bindend advies. Partijen twisten tevens over de uitleg van begrippen in de vas...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/10

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. I.E. Hofhuis en mr. F.M.H.C. Sarneel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2021:11656
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17317

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voo...

 De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat m...

 Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twe...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten va...

 Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft ...