Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 4/5

Op weg naar verdere (zelf-)regulering van het externe onderzoek door advocaten

mr. W.J.L. Verheul1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140

1. Inleiding

In 2014 plaatste een adviesbureau het volgende bericht op hun website:

"De Raad van Commissarissen van (….) heeft een onafhankelijk extern onderzoek gelast naar mogelijke betrokkenheid van medewerkers bij een fiscaal ontoelaatbare structuur voor een directeur-grootaandeelhouder van één van zijn MKB-cliënten. In verband hiermee is een belastingadviseur op non-actief gesteld."2

Geen van de betrokkenen kon toen bevroeden dat acht jaar later de Raad van Discipline (de Raad) een duidelijke scheidslijn zou aanbrengen tussen de rol van de advocaat als juridisch adviseur en de advocaat als onafhankelijk onderzoeker.3 In 2014 was de advocaat als onderzoeker immers nog een relatief nieuw fenomeen. De Raad heeft inmiddels enkele beslissingen genomen over de wijze waarop de advocaat zijn ro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140

1. Inleiding

2. Eerdere discussie

3. De beslissing

4. Wat is de volgende stap in de (zelf-)regulering?

5. Het aspect van het verschoningsrecht bij zelfonderzoek

6. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. W.J.L. Verheul1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:TADRAMS:2022:140
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17406

Verder in 2022 nr.4/5

 Procesafspraken, Bossche ervaringen

Het fenomeen 'procesafspraken' staat volop in de belangstelling. Mede ingegeven door de tijdens de Corona-epidemie opgelopen achterstanden hebben het Openbaar Ministerie en verschillende advocaten ...

 Wettelijke normering van procesafspraken: noodzaak, nuttig of nodeloos?

Eind 2021 is in een vijftal strafzaken door de rechter vonnis gewezen conform gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de verdediging. Het is met name deze ontwikkeling die...

 Naming and shaming door de AFM; nu ook zónder wettelijke grondslag

Column Naming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft[2] en de Wwft[3] kennen zelfs het ...