Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 5

ECLI:NL:RBOVE:2022:1005 (Tenietgaan gehuurde, Herstel, Ontbinding, Art. 7:210 BW) (TvHB 2022/20)

mr. M. Davelaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2022/20

Rechtbank Overijssel

5 april 2022

ECLI:NL:RBOVE:2022:1005

Met noot van mr. M. Davelaar 1

Samenvatting

 

Tenietgaan gehuurde, herstel, ontbinding, art. 7:210

In juni 2019 is brand ontstaan in een 230a-bedrijfsruimte waarin een sportschool werd geëxploiteerd. Nadien heeft huurster de huurovereenkomst in januari 2020 ontbonden. Volgens verhuurder diende huurster het gehuurde na herstel weer in gebruik te nemen per juli 2021 en bestond er geen recht tot ontbinding. De kantonrechter is van oordeel dat huurster een rechtsgeldig beroep op art. 7:210 BW heeft gedaan, hoewel zij een relatief lange periode heeft laten verstrijken tussen het ontstaan van het gebrek en de ontbinding. Evene...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2022/20

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Davelaar1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2022:1005
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17436

Verder in 2022 nr.5

 Voorwoord

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308...

 De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijkso...

 Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of v...

 Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en...

 De opeisbaarheid van servicekosten

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt v...

 Signaleringen

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfs...