Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 5

Taal aan de top

mr. E.G. Boonacker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wat is de invloed van taal als onderdeel van de toon aan de top? En hoe kan het leiderschap met inzet van bepaald taalgebruik het gewenste gedrag van de mensen in de organisatie motiveren en ongewenst gedrag voorkomen?

'Een vis begint aan de kop te stinken' is een uitdrukking die, in een paar varianten en in verschillende talen, al werd gebruikt in de 16e eeuw. Hoewel biologen beredeneren dat de organen van een vis waarschijnlijk als eerste bederven, is de 'stinkende' of 'rotte kop' een metafoor geworden voor falend leiderschap dat het falen van de rest organisatie veroorzaakt. Of positief geformuleerd is het juist een onderbouwing voor het belang van goed leiderschap. Onderdeel van dat goed leiderschap is de bekende 'tone at the top', ofwel toon aan de top.  

1. Toon aan de top

Toon aan de top is een term die is ontstaan in de accountancy om het algehele 'ethische klimaat' van een organisatie te beschrijven.2 De toon aan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Toon aan de top

2. 'How a situation occurs, arises in language'

3. Taalsensitiviteit in organisaties

4. Taal als beïnvloeder van gedrag

5. Organisatie als systeem en system psychodynamics

6. Voorbeeld: Heineken

7. Taal als beleving

8. 'Woorden kunnen waarden worden'

9. Conclusie

10. Bijsluiter

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.G. Boonacker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17453

Verder in 2022 nr.5

 Editorial

Voor u ligt een nieuwe editie van Tijdschrift voor Compliance. Het thema van deze editie is 'Corporate Leadership & Compliance'. De verschillende artikelen en de twee afgenomen interviews gaan ...

 'An integrity program is about doing the right thing'

Interview with Rob Chestnut Companies should make integrity part of what they do, says Rob Chesnut, former chief ethics officer at Airbnb. 'An integrity program makes your compliance program a lot ...

 Naar een academische standaard voor de functie van compliance professional

Er is behoefte aan een opwaardering en normering van de functie van compliance professional. De opwaardering vraagt om academische vaardigheden. Het is bovendien nodig dat de functie van compliance...

 The Compliance Ecosystem Revisted

Lessons learnt in the banking industry The scope of the compliance function in the banking industry – and the pressure that comes with it – is still growing. To release parts of this pressure and...

 Ethisch kader Verzekeraars: lessen uit theorie en praktijk

Pas op voor hoogmoed, neem verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) technologische innovaties, denk na over de toekomst en neem niet in eenzaamheid beslissingen. Dit zijn de belangr...

 Taal aan de top

Wat is de invloed van taal als onderdeel van de toon aan de top? En hoe kan het leiderschap met inzet van bepaald taalgebruik het gewenste gedrag van de mensen in de organisatie motiveren en ongewe...

 De rol van leiderschap in de ethische organisatiestrategie

"It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." (Warren Buffet)Om optimaal te functioneren hebben organisaties een stra...

 Vrouwen op topposities kunnen zorgen voor een cultuurverandering

Interview met Mariëtte Hamer[1] De nieuwe regeringscommissaris Mariëtte Hamer heeft van het kabinet de opdracht gekregen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de maatschappij terug te dringen. ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (85)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...