Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Editorial

Voor u ligt een nieuwe editie van Tijdschrift voor Compliance. Het thema van deze editie is 'Corporate Leadership & Compliance'. De verschillende artikelen en de twee afgenomen interviews gaan op dit thema in vanuit verschillende invalshoeken.   In het interview dat Jeroen Boogaard heeft met Robert Chesnut, voormalig, en de eerste Chief Ethics Officer bij Airbnb, bespreken ze de praktische kant van leiderschap in ethiek. Een compliance programma richt zich voornamelijk op het volgen van regels en (bedrijfs) processen. Chesnut legt uit waarom een... ...lees meer

Artikel

'An integrity program is about doing the right thing'

J. Boogaard1

Interview with Rob Chestnut Companies should make integrity part of what they do, says Rob Chesnut, former chief ethics officer at Airbnb. 'An integrity program makes your compliance program a lot better.' Rob Chesnut is a graduate of Harvard Law School and worked for fourteen years with the U.S. Justice Department as a prosecutor. He joined eBay in 1999 as its third lawyer and founded its Trust and Safety team. He joined Airbnb in 2016, overseeing a team of 125 legal professionals around the world, developing a popular employee program―Integrity Belongs Here―t... abonneren of dit artikel kopen.

Naar een academische standaard voor de functie van compliance professional

prof. dr. R.J. Schotsman en Jhr mr. T.H. de Villeneuve1

Er is behoefte aan een opwaardering en normering van de functie van compliance professional. De opwaardering vraagt om academische vaardigheden. Het is bovendien nodig dat de functie van compliance professional op dit academische niveau wordt genormeerd.  Tot op heden ontbrak de normering waardoor het voor de compliance professional erg lastig is om zich goed te positioneren in de organisatie, niet alleen ten opzichte van de bestuurders of directie maar ook ten opzichte van de andere sleutelfuncties die wel over een normering beschikken. De academische standaard die wij in dit artikel ne... abonneren of dit artikel kopen.

The Compliance Ecosystem Revisted

Mr. S.A. Rinkel, M. Grummel en J. Suijkerbuijk1

Lessons learnt in the banking industry The scope of the compliance function in the banking industry – and the pressure that comes with it – is still growing. To release parts of this pressure and in order to remain compliant, banks require their clients to be able to deliver increasing amounts of data. Less heavily requlated sectors can learn from the banking industry, as we see a need for maturing the compliance function in those sectors as well. abonneren of dit artikel kopen.

Ethisch kader Verzekeraars: lessen uit theorie en praktijk

drs. J.A. Schaffers en prof. dr. E.D. Karssing1

Pas op voor hoogmoed, neem verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) technologische innovaties, denk na over de toekomst en neem niet in eenzaamheid beslissingen. Dit zijn de belangrijkste waarschuwingen en lessen die wij de lezers van dit artikel willen meegeven bij het gebruik van datagedreven toepassingen. Het gebruik van data roept immers veel vragen op, zoals welke data kan, mag en wil een verzekeraar gebruiken bij het vaststellen van de premie en het accepteren van klanten? Wil je mensen automatisch afwijzen aan de hand van data over rijgedrag? ... abonneren of dit artikel kopen.

Taal aan de top

mr. E.G. Boonacker1

Wat is de invloed van taal als onderdeel van de toon aan de top? En hoe kan het leiderschap met inzet van bepaald taalgebruik het gewenste gedrag van de mensen in de organisatie motiveren en ongewenst gedrag voorkomen?'Een vis begint aan de kop te stinken' is een uitdrukking die, in een paar varianten en in verschillende talen, al werd gebruikt in de 16e eeuw. Hoewel biologen beredeneren dat de organen van een vis waarschijnlijk als eerste bederven, is de 'stinkende' of 'rotte kop' een metafoor geworden voor falend leiderschap dat het falen van de rest organisatie vero... abonneren of dit artikel kopen.

De rol van leiderschap in de ethische organisatiestrategie

prof. dr. R. Jeurissen en N. Voortman MBA1

"It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." (Warren Buffet)Om optimaal te functioneren hebben organisaties een strategie nodig. Wij zijn van mening dat een integrale organisatiestrategie uit drie terreinen hoort te bestaan: markt, recht en ethiek Binnen deze bedrijfskundige context gaan wij in op het leidinggeven aan de 'ethische organisatiestrategie'. Leiding geven aan ethiek vraagt om reflectie: hoe doet u dat nu? Na het lezen van dit artikel heeft u inzicht gekregen in het bela... abonneren of dit artikel kopen.

Vrouwen op topposities kunnen zorgen voor een cultuurverandering

J. Boogaard2

Interview met Mariëtte Hamer[1] De nieuwe regeringscommissaris Mariëtte Hamer heeft van het kabinet de opdracht gekregen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de maatschappij terug te dringen. In een interview met Tijdschrift voor Compliance deelt ze haar eerste bevindingen en plan van aanpak. Na affaires bij tv-programma The Voice, PvdA en voetbalclub Ajax is Mariëtte Hamer begin dit jaar benoemd tot regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarvoor was ze voorzitter van Sociaal-Economische Raad (SER).   abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (85)

prof. dr. E.D. Karssing1

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting van de belangrijkste conclus... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS