Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 1

Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

mr. L. Kruitwagen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp worden aangelegd, er kunnen zonnepanelen worden aangebracht of het pand kan beter worden geïsoleerd. Er zijn tal van mogelijkheden. Het doorvoeren van energie(besparende) maatregelen2 gaat gepaard met de nodige investeringen en daarna zijn er gebruiks- en onderhoudskosten verbonden aan de nieuwe energiezuinige installaties en/of apparatuur. Anderzijds kan er met dergelijke maatregelen wel aanzienlijk worden bespaard op de energiekosten. Het is – doorgaans – de huurder die van de lage energiekosten profiteert. Maar hoe zit het dan met de kapitaal- en onderhoudskosten? Kunnen die ook bij de huurder worden neergelegd of dient de verhuurder deze kosten voor haar rekening te nemen? In dit artikel wordt ingezoomd op de kostenverdel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding

2. Betekenis voor 290-bedrijfsruimte en 230a-ruimte?

3. Wijziging huurprijs

3.1. Verhoging huurprijs via art. 7:305 BW

3.2. Algemene duurzaamheidsbepaling in ROZ huurovereenkomsten

3.3. Huurprijsaanpassing ex art. 7:303 BW

3.4. Dringende werkzaamheden of renovatie (artikel 7:220 lid 1 en 2 BW)

3.5. Conclusie ter zake wijziging huurprijs

4. Servicekosten

5. Onderhoudskosten

6. Energie maatregelen en toekomstige huurovereenkomsten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Kruitwagen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17614

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze r...

 Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovere...

 Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franch...

 Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte ...

 Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M....

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebo...