Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze reden verschijnt daarover een artikel in nummer 2. In nummer 1 vindt u – naast de annotaties – drie artikelen waarvan de eerste twee naar onze verwachting veel als naslagwerk gebruikt zullen gaan worden.      Ingrid Reimert en Marlou Timmerman hebben een praktische handleiding geschreven voor het aangaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een n... ...lees meer

Artikel

Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

mr. I.E. Reimert en mr. M.L. Timmerman1

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovereenkomst. Dit zal zeker het geval zijn indien de te huren bedrijfsruimte bij het aangaan van de huurovereenkomst in het geheel nog niet bestaat of zal worden herontwikkeld. Dat proces van (her)ontwikkeling heeft invloed op de huurrelatie en beide fasen moeten goed op elkaar aansluiten. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor voorwaardelijk contracteren in het huurrecht? Daarnaast rijst de vra... abonneren of dit artikel kopen.

Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

mr. K.M. Verdurmen en mr. S. ten Wolde1

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franchisevestigingen waar bijna 400.000 personen werkzaam zijn. Verschillende ontwikkelingen vroegen om regulering van de franchisesamenwerking.[2] Op 1 januari 2021 is daarom de Wet franchise in werking getreden.In dit artikel gaan wij in op de implicaties van de Wet franchise voor de franchiseovereenkomst in samenhang met een huurovereenkomst. Bijzonder... abonneren of dit artikel kopen.

Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

mr. L. Kruitwagen1

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp worden aangelegd, er kunnen zonnepanelen worden aangebracht of het pand kan beter worden geïsoleerd. Er zijn tal van mogelijkheden. Het doorvoeren van energie(besparende) maatregelen[2] gaat gepaard met de nodige investeringen en daarna zijn er gebruiks- en onderhoudskosten verbonden aan de nieuwe energiezuinige installaties en/of appa... abonneren of dit artikel kopen.

Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

mr. M. Sloot1

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M. Corten en ondergetekende (hierna ook: 'het due diligence artikel uit 2017').[2] Van de uitgever heeft de redactie begrepen dat dit artikel één van de meest geraadpleegde artikelen uit dit tijdschrift is. Nu er inmiddels alweer wat jaren zijn verstreken, de markt zich in een ander getij bevindt en er inmiddels ook nieuwe rechtspraak en wetgeving is, leek het goed dit ar... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebouwen, voldoet uw kantoor al?", Bb 2023/1.   M.R. Ruygvoorn, "Exoneren van aansprakelijkheid, waar staan we?", Bb 2023/3. G.K.L. Wijkerslooth, "De huurder/onderverhuurder van zelfstandige woonruimten en de rekening van de energiecrisis", HIP 2023/21.   J.R.L. Kicken, "Het grijze gebied van de to... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS