Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 1

Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

mr. I.E. Reimert en mr. M.L. Timmerman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovereenkomst. Dit zal zeker het geval zijn indien de te huren bedrijfsruimte bij het aangaan van de huurovereenkomst in het geheel nog niet bestaat of zal worden herontwikkeld. Dat proces van (her)ontwikkeling heeft invloed op de huurrelatie en beide fasen moeten goed op elkaar aansluiten. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor voorwaardelijk contracteren in het huurrecht? Daarnaast rijst de vraag of en hoe bepaalde regelingen uit het huurrecht, zoals 'koop breekt geen huur' en de gebrekenregeling in bedoelde situatie (uit)werken.
In dit artikel bespreken wij een aantal onderwerpen dat in die situatie aan de orde kan komen en bieden wij een praktische handleiding.

1. Voorwaardelijke huurovereenkomsten en de ingangsdatum

In de prak...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Voorwaardelijke huurovereenkomsten en de ingangsdatum

1.1. Voorwaardelijk contracteren

1.2. Ontbindende voorwaarden in huurovereenkomsten

1.3. Opschortende voorwaarden in huurovereenkomsten

1.4. De formulering van de voorwaarde

1.5. Vaste ingangsdatum vs. flexibele ingangsdatum

1.6. Slotsom

2. Overdracht vastgoed voor het ingaan van de huurovereenkomst

2.1. Werking van art. 7:226 BW

2.2. In welke situaties is art. 7:226 BW van toepassing?

2.3. Wat gaat op grond van art. 7:226 BW over?

2.4. Art. 7:226 BW en de periode tussen het aangaan en het ingaan van de huurovereenkomst

2.5. Slotsom

3. Gebreken bij het ingaan van de huurovereenkomst

3.1. Toetsmoment: aangaan of ingaan?

3.2. Beroep op exoneratie door nieuwe verhuurder?

3.3. Slotsom

4. Enkele overige aandachtspunten

5. Samenvatting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.E. Reimert en mr. M.L. Timmerman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17612

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze r...

 Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovere...

 Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franch...

 Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte ...

 Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M....

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebo...