TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 1

Annotatie bij Hof van Justitie EU 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:774 ('Hoofddoek-stagiair')

mr. P.C. Vas Nunes1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verwijzende rechter in deze zaak lijkt ongelukkig te zijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU inhoudende dat een 'algemeen neutraliteitsgebod' (lees: een verbod op het dragen van een hoofddoek op het werk) in beginsel geen direct onderscheid op grond van godsdienst oplevert, en dus valt te rechtvaardigen. De nationale wetgever heeft niet de mogelijkheid om, gebruikmakend van zijn vrijheid 'gunstiger' te bepalen, een dergelijk gebod wél als direct onderscheid aan te merken.

De feiten
 

De casus is eenvoudig. Net als in het arrest G4S Secure solutions (ook wel: "Achbita")2 uit 2017 gaat het om een Belgische onderneming die een strikt 'neutraliteitsbeleid' voert. Daartoe draagt haar bedrijfsreglement het personeel op ervoor te zorgen "dat hun geloof, levensbeschouwing of politieke overtuiging op geen enkele wijze in woorden, kleding of anderszins tot uiting wordt gebracht". Ee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P.C. Vas Nunes1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17657

Verder in 2023 nr.1

 Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en pa...

 Everything changes, it all stays the same

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het b...

 Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder and...

 Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee vo...