Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Het einde van variabele leveringscontracten?

mr. M.J.J. van Beuge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een annotatie bij de zaak Consument/Vattenfall ( ECLI:NL:RBAMS:2023:940 )

1. Inleiding

In deze zaak staan centraal de vraag of het eenzijdig (prijs)wijzigingsbeding in een overeenkomst tussen Vattenfall en een consument oneerlijk is, en de aanverwante vraag of een mededeling op de website van Vattenfall ten opzichte van die consument een oneerlijke handelspraktijk behelst.

 

Vattenfall en de consument sluiten in 2015 een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor de levering van elektriciteit en gas tegen variabele tarieven. De overeenkomst is, anders dan het vonnis soms doet vermoeden, geen modelcontract zoals vastgesteld door de ACM.2 In de bijbehorende algemene voorwaarden staat dat de leverancier op bepaalde gronden eenzijdig de leveringstarieven mag wijzigen, dat zij de consument tijdig over een aanstaande wijziging zal informeren en dat de consument de overeenkomst mag opzeggen als hij een tariefswijziging niet accepteert. Daa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Een annotatie bij de zaak Consument/Vattenfall (ECLI:NL:RBAMS:2023:940)

1. Inleiding

2. Eenzijdig (prijs)wijzigingsbeding: oneerlijk beding?

3. Mededeling op website: oneerlijke handelspraktijk?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.J.J. van Beuge1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:940
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17753

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...