Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 9

Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

Mr. Drs. W.F. Mulder1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en proces

Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Europese Commissie gelanceerde voorstel voor een European Green Bond Standard Regulation (EuGB Verordening). De verwachting is dat de definitieve EuGB Verordening komend najaar zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en twintig dagen later officieel in werking zal treden. Vanaf twaalf maanden daarna zal de praktijk gebruik kunnen maken van de EuGB Verordening, die overigens niet eerst nog in de nationale wet- en regelgevingen van de EU-Lidstaten hoeft te worden geïmplementeerd.

 

In dit artikel worden allereerst de achtergronden en de beleidscontext van de EU met haar EuGB-voorstel toegelicht. Vervolgens worden vanuit het perspectief van de institutionele belegger de belangrijkste onderdelen van de EuGB Verordening toegelicht en worden daa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en proces

2. Achtergrond en context

3. Inhoud en belangrijkste onderdelen EuGB Verordening

3.1. Inhoud

3.2. Belangrijkste onderdelen EuGB Verordening

3.3. Meerdere informatie- en transparantieverplichtingen voor EuGB-emittenten

3.4. Overige bepalingen

4. Vragen en opmerkingen over de EuGB Verordening (inhoudelijk en redactioneel)

4.1. Inhoudelijk

4.2. Redactioneel

5. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen

6. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. Drs. W.F. Mulder1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17791

Verder in 2023 nr.9

 Voorwoord - Het belang van rechterlijke toetsing

De vereenvoudigde afdoening van boetezaken door de AFM   De AFM hanteert sinds kort een procedure voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken, waarbij een korting van 15% kan worden verkreg...

 Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

en proces Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Euro...

 EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten[2] robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de ...

 Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht? Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoe...

 Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities instrumenten

Rondom het nieuws Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.[2] Dat was zeker w...