Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 9

EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

Mr. K.B. van Leeuwen MSc en mr. A. Bokma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten2 robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de vorm van Verordening (EU) nr. 648/2021 (European Market Infrastructure Regulation, hierna: EMIR). Eén van de regels die werd ingevoerd om de financiële stabiliteit te waarborgen was een verplichting om otc-derivaten te clearen bij een centrale tegenpartij (central counterparty, hierna: CCP).3 Daarnaast kwam er, gezien de essentiële rol voor CCP’s, ook een regime voor vergunningverlening en toezicht op CCP’s.

 

In 2019 is EMIR op enkele punten gewijzigd, met als doel simplificering, door EMIR REFIT.4 Vervolgens is, ook in 2019, het toezichtskader op CCP’s herzien door EMIR 2.2.5 De meest recent voorgestelde wijzigingen, als besproken in dit artikel, zijn gepubliceerd door de Europese Commissie (hierna: de Commissie) in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De clearingverplichting onder EMIR

2.1. Toegang niet-EU CCP’s

2.2. Tijdelijke gelijkwaardigheid van het VK

3. De aanloop naar het EMIR 3.0-voorstel

4. Het EMIR 3.0-voorstel

4.1. Algemeen

4.2. De active account requirement

4.3. Rapportageverplichtingen

4.4. Onduidelijkheid en kritiek

5. Overige maatregelen ter bevordering van centrale clearing (bij EU CCP’s)

6. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. K.B. van Leeuwen MSc en mr. A. Bokma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17792

Verder in 2023 nr.9

 Voorwoord - Het belang van rechterlijke toetsing

De vereenvoudigde afdoening van boetezaken door de AFM   De AFM hanteert sinds kort een procedure voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken, waarbij een korting van 15% kan worden verkreg...

 Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

en proces Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Euro...

 EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten[2] robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de ...

 Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht? Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoe...

 Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities instrumenten

Rondom het nieuws Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.[2] Dat was zeker w...