Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 9

Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities instrumenten

mr. W.J. Horsten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het nieuws

Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.2 Dat was zeker welkom. Het is de eerste keer dat EBA al deze typen financieringsinstrumenten in een enkel rapport bespreekt, waar zij eerder separate (geüpdatete) monitoring reports uitbracht over AT1 en TLAC/MREL. Deze consolidatie maakt overeenkomsten tussen de verschillende typen instrumenten makkelijker zichtbaar, wat de leesbaarheid en het begrip ten goede komt. In deze bijdrage worden enkele onderdelen van het nieuwe rapport uitgelicht.

1. Achtergrond en aanleiding

Bij het kapitaal en eligible liabilities (in aanmerking komende passiva) van banken gaat het kort gezegd om aandelen en (achtergestelde) financieringsinstrumenten die in of buiten faillissement (gone concern resp. going concern) verliezen kunnen op...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het nieuws

1. Achtergrond en aanleiding

2. Enkele observaties van EBA die gelden voor alle drie typen instrumenten

2.1. Status van de instrumenten

2.2. Aflossingsprikkels

2.3. Toestemming van autoriteiten voor vroegtijdige aflossing

2.4. Opeisingsgronden

2.5. Negative pledge

3. Enkele observaties van EBA over AT1-instrumenten

3.1. De één-cent-vloer bij afschrijving

3.2. Contingent clauses   

4. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J. Horsten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17794

Verder in 2023 nr.9

 Voorwoord - Het belang van rechterlijke toetsing

De vereenvoudigde afdoening van boetezaken door de AFM   De AFM hanteert sinds kort een procedure voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken, waarbij een korting van 15% kan worden verkreg...

 Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

en proces Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Euro...

 EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten[2] robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de ...

 Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht? Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoe...

 Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities instrumenten

Rondom het nieuws Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.[2] Dat was zeker w...