Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 10

Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

mr. R.A. Blom, mr. S. Rutten en mr. C.I.S. Dankelman2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij Kifid en de uitbreiding van de groep klagers die bij Kifid een klacht kan indienen.

 

In dit artikel beschrijven de auteurs welke rol Kifid speelt bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: Kifid als ADR-instantie, de procedure bij Kifid en de verschillende oplossingsmogelijkheden bij Kifid. We ronden af met de conclusie.

1. Kifid als ADR-instantie

1.1. Algemeen

De Europese Unie heeft in 2013 de ADR Richtlijn (Alternative Dispute Resolution) voor consumenten (Richtlijn 2013/11/EU)

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Kifid als ADR-instantie 1.1. Algemeen

1.1. Algemeen

1.2. De organisatie

2. De procedure bij Kifid 2.1. Wanneer is een klacht behandelbaar?

2.1. Wanneer is een klacht behandelbaar?

2.2. De schriftelijke procedure

2.3. Mondelinge behandeling door de commissie

3. De verschillende oplossingsmogelijkheden bij Kifid

3.1. Uitspraak

3.2. Bemiddeling

3.3. Intrekken van de klacht

3.4. Mediation

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.A. Blom, mr. S. Rutten en mr. C.I.S. Dankelman2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17833

Verder in 2023 nr.10

 Voorwoord

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artik...

 Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uit...

 ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aa...

 Rondom het Nieuws

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtsha...

 Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij...

 Hoger beroep bij het KIFID

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage word...

 Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. ...