Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 10

Hoger beroep bij het KIFID

prof. mr. G.C.C. Lewin1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage worden de werkzaamheden van de Commissie van Beroep vanuit diverse invalshoeken beschreven, met de nadruk op de processuele aspecten van die werkzaamheden.

1. Inleiding

Consumenten zijn voor hun geldzaken afhankelijk van financiële dienstverleners. Daarom verdienen zij specifieke rechtsbescherming bij geschillen met financiële dienstverleners. Het is dus maar goed dat er een geschillenbeslechter is die daarin gespecialiseerd is: het Kifid. Om dezelfde reden is het goed dat men bij het Kifid in hoger beroep kan gaan. Men komt dan terecht bij de Commissie van Beroep. Haar werkzaamheden worden in deze bijdrage uiteengezet. In § 2 wordt de Commissie van Beroep geïntroduceerd. In § 3 wordt het wettelijk kader beschreven waarbinnen deze commissie opereert. § 4 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De Commissie van Beroep

3. Overheidsvoorschriften voor de Commissie van Beroep

4. Het reglement van de Commissie van Beroep en het reglement van de Geschillencommissie

5. Functies van het hoger beroep bij het Kifid

6. Enige cijfers uit jaarverslagen

7. Een nadere getalsmatige analyse van de zaken

8. Procederen met of zonder (rechts)bijstand[21]

9. Een kroniek op het gebied van het appelprocesrecht bij het Kifid

9.1. Toegang tot het hoger beroep

9.2. Grenzen van de rechtsstrijd in het hoger beroep

9.3. Overige oordelen met betrekking tot het hoger beroep

10. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. G.C.C. Lewin1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17834

Verder in 2023 nr.10

 Voorwoord

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artik...

 Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uit...

 ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aa...

 Rondom het Nieuws

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtsha...

 Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij...

 Hoger beroep bij het KIFID

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage word...

 Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. ...