Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 10

ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

mr. M.J. Bosselaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aan het tegengaan van klimaatverandering en het naleven van mensenrechten, maar ook om onjuiste of misleidende duurzaamheidsclaims (‘greenwashing’) van financiële ondernemingen. Ook andere stakeholders zoals belangenorganisaties mengen zich in toenemende mate in het ESG debat. ESG litigation, al dan niet in de vorm van collectieve acties, lijkt ook in de financiële sector onvermijdelijk.

1. Introductie; de opkomst van ESG in Nederland, ook in de financiële sector

ESG, Environmental, Social & Governance, is de laatste jaren niet meer weg te denken uit het juridische landschap. Kort gezegd: maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op milieubeleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Milieu-uitdagingen en naleving van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie; de opkomst van ESG in Nederland, ook in de financiële sector

2. Het Nederlandse collectieve actierecht is nog steeds in ontwikkeling

3. Collectieve ‘acties’ buiten rechte rondom ESG

4. De opkomst van ESG litigation in collectieve acties

5. Ook bestuurders gaan in het kader van ESG niet vrij uit

6. ESG litigation risico’s in de financiële sector

6.1. Financiële ondernemingen en greenwashing

6.2. Klimaataansprakelijkheid en de rol van financiële ondernemingen

7. Een blik vooruit; wat kunnen we verwachten?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J. Bosselaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17831

Verder in 2023 nr.10

 Voorwoord

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artik...

 Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uit...

 ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aa...

 Rondom het Nieuws

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtsha...

 Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij...

 Hoger beroep bij het KIFID

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage word...

 Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. ...