TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 4

EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

dr. A. Aranguiz en mr. dr. N. Zekić1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste delen van de richtlijn uit. Daarnaast gaan we in op het verzoek tot nietigverklaring dat door Denemarken werd ingesteld bij het Hof van Justitie EU. Tenslotte analyseren we de richtlijn kritisch en bespreken we diens invloed op de Nederlandse rechtsorde.2

1. Inleiding

Binnen een jaar nadat de Commissie had aangekondigd een initiatief te willen nemen op het gebied van minimumlonen, presenteerde zij op 28 oktober 2020 eindelijk het fel bekritiseerde voorstel voor een richtlijn inzake toereikende minimumlonen. De Commissie moest een evenwicht zien te vinden op het slappe koord tussen kritiek over haar gebrek aan bevoegdheid, zorgen over de autonomie van de sociale partners, de duurzaamheid van collectieve onderhandelingssystemen en het effect van lagere lonen o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond

2.1. De problemen van te lage lonen

2.2. Obstakels voor een EU-instrument

3. Inhoud van de richtlijn

3.1. Doel, werkingssfeer en definities

3.2. Bevordering van collectieve onderhandelingen over lonen

3.3. Wettelijke minimumlonen

3.4. Horizontale en slotbepalingen

4. Het Deense verzoek tot nietigverklaring

5. Analyse

5.1. De richtlijn

5.2. Gevolgen voor Nederland

5.2.1. Wettelijk minimumloon in Nederland

5.2.2. Cao-dekkingsgraad in Nederland

6. Tot slot

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. A. Aranguiz en mr. dr. N. Zekić1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17923

Verder in 2023 nr.4

 Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrela...

 EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste de...

 Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke a...

 De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de ...

 Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan he...