TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 4

De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

prof. mr. E.C.H.J. Lokin en mr. A.E. Smook1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de OK regelmatig en is in veel gevallen zelfs de reden om een enquêteprocedure te beginnen. Een treffend voorbeeld deed zich eind vorig jaar voor toen de OK in een spraakmakende enquêteprocedure Gerard Sanderink schorste als bestuurder van Centric en Peter Wakkie aanstelde als tijdelijk bestuurder.2 Opmerkelijk is dat, hoewel de OK met enige regelmaat een OK-bestuurder benoemt, in de literatuur nog steeds grote verdeeldheid bestaat over de vraag hoe de rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon gekwalificeerd moet worden. De wet regelt de rechtspositie van de door de OK benoemde tijdelijk bestuurder (hierna: “OK-bestuurder”) namelijk summier. De wet bepaalt slechts dat de OK een OK-bestuurder kan benoemen3 en zo nodig de gevolgen van de door haar getroffen voorziening...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1.  Inleiding

2. De benoeming van de OK-bestuurder

2.1. Taken en bevoegdheden

2.2. Vennootschapsrechtelijke en contractuele rechtsverhouding?

2.3. Beëindiging

3. De beloning van de OK-bestuurder

3.1. Een redelijke beloning

3.2. Salaris en kosten

3.3. Vaststelling van de beloning: door wie?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. E.C.H.J. Lokin en mr. A.E. Smook1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17925

Verder in 2023 nr.4

 Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrela...

 EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste de...

 Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke a...

 De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de ...

 Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan he...