TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

mr. dr. N.M.Q. van der Neut1

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ beoogt de demissionair minister het definitie-element ‘in dienst van’ ex art. 7:610 lid 1 BW te verduidelijken: van een ‘alle omstandigheden van het geval’-toets naar een ‘ABC-formule’. ABC ik doe weer mee. Maar is het wetsvoorstel ook echt een abc’tje? Op 24 maart 2023 bevestigde de Hoge Raad dat of een overeenkomst moet worden aangemerkt als ar... abonneren of dit artikel kopen.

EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

dr. A. Aranguiz en mr. dr. N. Zekić1

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste delen van de richtlijn uit. Daarnaast gaan we in op het verzoek tot nietigverklaring dat door Denemarken werd ingesteld bij het Hof van Justitie EU. Tenslotte analyseren we de richtlijn kritisch en bespreken we diens invloed op de Nederlandse rechtsorde.[2] 1. Inleiding Binnen een jaar nadat de Commissie had aangekondigd een initiatief te willen nemen op het gebied va... abonneren of dit artikel kopen.

Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële se...

mr. K.C. Bemelmans en mr. M.C.A. te Poel1

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke aspecten van de beloningsregels centraal. Aan de hand van praktische voorbeelden geven wij een overzicht van de verschillende beloningsregels waarmee de (arbeidsrecht)jurist met cliënten in de financiële sector rekening dient te houden. 1. Inleiding De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden... abonneren of dit artikel kopen.

De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

prof. mr. E.C.H.J. Lokin en mr. A.E. Smook1

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de OK regelmatig en is in veel gevallen zelfs de reden om een enquêteprocedure te beginnen. Een treffend voorbeeld deed zich eind vorig jaar voor toen de OK in een spraakmakende enquêteprocedure Gerard Sanderink schorste als bestuurder van Centric en Peter Wakkie aanstelde als tijdelijk bestuurder.[2] Opmerkelijk is dat, hoewel de OK met enige regelmaat een OK-bestuurder benoemt, in de literatuur ... abonneren of dit artikel kopen.

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) a...

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan het EU-Hof te stellen. Voldoen Nederlandse rechters wat betreft het arbeidsrecht aan deze nieuwe eisen? Ook wordt kort ingegaan op de enkele prejudiciële vragen die wel zijn gesteld. Veel aandacht wordt besteed aan specifieke kenmerken van het arbeidsrecht zoals het karakter van minimum- of zelfs partiële harmonisatie in sommige richtlijnen en het sociaalrechtelijke gunstigheidsbeginsel. Komen de... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS