TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 4

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

mr. dr. N.M.Q. van der Neut1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ beoogt de demissionair minister het definitie-element ‘in dienst van’ ex art. 7:610 lid 1 BW te verduidelijken: van een ‘alle omstandigheden van het geval’-toets naar een ‘ABC-formule’. ABC ik doe weer mee. Maar is het wetsvoorstel ook echt een abc’tje?

Op 24 maart 2023 bevestigde de Hoge Raad dat of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, afhangt van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien.2 De Hoge Raad formuleerde daarbij verschillende gezichtspunten die bij de arbeidsrechtelijke kwalificatievraag van belang kunnen zijn. Ongeveer een half jaar later – op 6 oktober 2023 om precies te zijn – ging het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. N.M.Q. van der Neut1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17922

Verder in 2023 nr.4

 Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties: een abc'tje?

ABC ik kap ermee. Met dat gevoel keek demissionair minister Van Gennip misschien wel naar de ‘alle omstandigheden van het geval’-toets. Met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrela...

 EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen: wat is het en waar staan we?

In oktober 2022 werd de EU-richtlijn inzake toereikende minimumlonen aangenomen. In deze bijdrage bespreken we de context waarin deze richtlijn tot stand is gekomen en leggen we de belangrijkste de...

 Aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk bij beloning in de financiële sector

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) is in 2015 in werking getreden en staat door recente ontwikkelingen weer volop in de actualiteit. In dit artikel staan de arbeidsrechtelijke a...

 De rechtsverhouding tussen de OK-bestuurder en de rechtspersoon

Een van de belangrijkste voorzieningen die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (hierna: “OK”) kan treffen, is de benoeming van een OK-bestuurder. Een dergelijke voorziening treft de ...

 Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU en het (Nederlandse) arbeidsrecht

Recent zijn zowel door het Hof van Justitie van de EU als door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens enkele eisen gesteld aan de motivering van een weigering om een prejudiciële vraag aan he...