Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 4/5

Geen ontneming inkomsten belastingadviseur na veroordeling valsheid in geschrift

mr. T.S.E. van Nispen en mr. L.A. van Bavel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:123

Het OM heeft de afgelopen jaren het afpakken van crimineel vermogen tot één van haar kerntaken verheven.2 De focus is gaandeweg ook gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen van financiële dienstverleners. In onderhavig arrest, dat is gewezen na het instellen van beroep in cassatie door het OM, staat de vraag centraal of het onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting door een belastingadviseur heeft geleid tot enig wederrechtelijk verkregen voordeel. De Hoge Raad volgt de uitspraak van het hof en verwerpt het beroep van het OM.

1. Feiten en omstandigheden zaak

Betrokkene in deze kwestie was werkzaam als belastingadviseur. In die hoedanigheid zou hij belastingaangiften valselijk hebben opgemaakt en bij de Belastingdienst hebben ingediend. De rechtbank (Overijssel, zittingsplaats Zwolle), veroordeelde de betrokkene wegens valsheid...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:123

1. Feiten en omstandigheden zaak

2. Hof: geen wederrechtelijk voordeel uit onjuiste aangiften

3. Standpunt OM in cassatie

4. Beoordeling middel

5. Karakter ontnemingsmaatregel ex artikel 36e Sr en causaliteitsvereiste

6. Negatief, positief en alternatief belang

7. Ondanks fiscaal karakter strafzaak wel ontneming: artikel 74 AWR van toepassing?

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. T.S.E. van Nispen en mr. L.A. van Bavel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:123
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17950

Verder in 2023 nr.4/5

 Waarborging van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Recent werd de stelling geponeerd dat een advocaat niet zonder toestemming van andere verschoningsgerechtigden, hun stukken in een procedure zou mogen gebruiken. Ik zie dat anders. Gekeken moet wor...

 De rol van 'slachtoffers' in het bestuursstrafrecht

Een verkenning voor verbeterpunten In het strafrecht heeft er de afgelopen decennia een emancipatie van slachtoffers plaatsgevonden. De rechtspositie van slachtoffers is op tal van vlakken versterk...

 Dwalende verdachten

Niet zelden worden in civiele procedures strafrechtelijke vraagstukken aan de orde gesteld. Terugblikkend op vorig jaar kan bijvoorbeeld worden gewezen op de schorsing van Sywert van Lienden uit he...

 Omgaan met geconstateerde onregelmatigheden? Beleid met incentives voor ondernemingen voor zelfmelding en medewerking is nodig

Met enige regelmaat is al de vraag gesteld of het Openbaar Ministerie ("OM") niet in zou moeten zetten op beleid om het vrijwillig melden van ontdekte onregelmatigheden door ondernemingen te stimul...

 Verslag: Het Anti-Corruptie Congres 2023 stond in het teken van ambtelijke omkoping

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De...