Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU") ambitieuze maatregelen geïntroduceerd om de weg te effenen naar een duurzame toekomst die ook sociaal rechtvaardig dient te zijn. De EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering, oftewel de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD"), wordt beschouwd als een sleutelelement om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen en te versnellen.2 Door middel van de Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving oftewel de European Sustainability Reporting Standards ("ESRS") als integraal onderdeel van de CSRD wordt een uniform kader gecreëerd voor duurzaamheidsrapportering.3
Deze bijdrage biedt een overzicht van de uiterst complexe CSRD, van de totstandkoming ervan tot de essentiële inhoud en de kernuitgangspunten...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Totstandkoming CSRD

2. Inhoud van de CSRD

3. Algemene uitgangspunten CSRD

3.1. Meer ondernemingen vallen onder de CSRD

3.1.1. Ondernemingen die onder NFRD vallen

3.1.2. Grote ondernemingen

3.1.3. Kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen

3.1.4. Niet-EU-moederondernemingen

3.1.5. Financiële ondernemingen

3.2. Welke informatie moet worden verschaft?

3.3. Rapporteringsgrens en waardeketen

3.4. Materialiteitsanalyse

4. Ter afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17973

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...