Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

Philips en dubbele materialiteit

drs. S. Braaksma, mr. drs. L.K. van Dijk en mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprincipe. In deze bijdrage beschrijven de auteurs wat onder dit principe moet worden verstaan, waarbij zij bovendien ingaan op hoe Philips in de praktijk omgaat met deze uitdaging.

1. Introductie

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor grote uitdagingen. De hoeveelheid en complexiteit van de nieuwe verplichtingen die volgen uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD")2 vergen een vernieuwde en gedegen aanpak van ondernemingen zodat tijdig een volwaardig duurzaamheidsverslag kan worden geconstrueerd en gepubliceerd. Niet alleen worden méér ondernemingen verplicht om duurzaamheidsinformatie op te nemen in het bestuursverslag, ook de hoeveelheid informatie waarover moet worden gerapporteer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Dubbele materialiteit

2.1. Dubbele materialiteit op papier

2.1.1. Impact-materialiteit

2.1.2. Financiële materialiteit

2.2. Dubbele materialiteit in de praktijk

3. Philips en duurzaamheidsverslaggeving

3.1. Van niet-financiële verklaring naar duurzaamheidsverklaring

3.2.  Eerste keer rapporteren op grond van de CSRD: een vooruitblik

3.3. Philips en dubbele materialiteit

4. Terugblik en vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. S. Braaksma, mr. drs. L.K. van Dijk en mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17977

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...