Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

Zekerheid en onzekerheid

mr. drs. D.E. Bos1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage.

Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorbereiding op duurzaamheidsrapportage onder de CSRD. De bijdrage bespreekt de onzekerheiden waar zowel de rapporterende ondernemingen als externe accountants mee kampen bij het bepalen van die positie. 

1. Inleiding

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") in werking getreden.2 De lidstaten van de EU hebben tot en met juni 2024 om de voorschriften uit de CSRD in nationale wetgeving te implementeren. Die voorschriften bestaan enerzijds uit eisen voor het opstellen van een duurzaamheidsrapport zoals neergelegd in de European Sustainability Reporting Standards (``ESRS") en hebben anderzijds betrekking op het uitvoeren van een assuranceopdracht met beperkte mate van zekerheid door een externe account...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage.

1. Inleiding

2. Een geloofwaardig duurzaamheidsrapport

3. De onafhankelijke verlener van assurancediensten

4. Governance rondom duurzaamheidsrapportage

5. Samenloop van dienstverlening

5.1. Wetgeving voor OOB's

5.2. Samenloop van dienstverlening bij niet-OOB's

6. Samenloop van dienstverlening bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. D.E. Bos1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17974

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...