Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

ESG en corporate governance: chefsache?

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer en dr. mr. B.C. de Graaff CMA CSCA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD"), die in januari 2023 in werking is getreden en uiterlijk in juni 2024 in de Nederlandse wetgeving moet worden geïmplementeerd ter vervanging van de Non-Financial Reporting Directive (``NFRD").2 De CSRD verplicht grote ondernemingen in hun bestuursverslag uitvoerig te rapporteren over ESG. Rapportage is echter maar een klein onderdeel van de veranderingen waar ondernemingen mee te maken krijgen, want om goed te kunnen rapporteren over deze onderwerpen, dient er binnen de onderneming eerst een duidelijk beleid op het vlak van ESG te zijn.

 

Los van de Europese ontwikkelingen is de laatste jaren het landschap rondom corporate governance in Nederland veranderd. Stakeholders eisen niet alleen meer transparantie omtrent ESG-beleid, maar ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bestuurstaak

2.1. Beursvennootschappen 

2.2. `Gewone' NV/BV 

2.3. Belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming

3. Wet- en regelgevingsinitiatieven met betrekking tot ESG-beleid en rapportage

3.1. CSRD/ESRS

3.2. CSDDD

3.3. Overige ontwikkelingen

4. Stakeholders

4.1. Stakeholders- en het shareholders-model

4.2. Nederlandse wet- en regelgeving

4.3. ESRS

4.4. Werknemers/ondernemingsraad

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer en dr. mr. B.C. de Graaff CMA CSCA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17975

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...