Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Besluit"). Het Besluit implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive2 (``CSRD") met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving door ondernemingen. De CSRD moet uiterlijk op 6 juli 2024 geïmplementeerd zijn in Nederlandse wetgeving. Eerder is de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering geconsulteerd. Die wet wijzigt onder andere de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep, de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek.3 Het wetsvoorstel gaat over de eisen voor accountants en accountantsorganisaties indien zij duurzaamheidsverslaggeving gaan controleren. Daarnaast worden de transparantieverplichtingen voor beursvennootschappen uitgebreid.

 

In het Besluit wordt uitgewerk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

2. Internationaal

2.1. EFRAG: Draft implementation guidance ESRS

2.2. ISSB – ondersteuning bij toepassing IFRS S1 en S2

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17978

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...