Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 5/6

Vrijstellingen in de CSRD

drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de overgang naar een duurzame economie te bevorderen.2  De rapporteringsverplichtingen van de CSRD zijn nader uitgewerkt in de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (``ESRS"), welke direct van toepassing zijn op de ondernemingen die onder de reikwijdte van de CSRD vallen.

De invoering van de CSRD heeft aanzienlijke gevolgen voor het rapporteringslandschap, met een groter aantal ondernemingen dat onder de reikwijdte valt en nieuwe eisen voor duurzaamheidsrapportering en assurance. Voor een overzicht van de reikwijdte van de CSRD wordt verwezen naar onze eerdere bijdrage voor dit tijdschrift.3  In de huidige bijdrage worden de vrijstellingen in de CSRD beschreven en geïllustreerd met een aantal (praktijk)voorbeelden. Nu de C...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Reikwijdte en vrijstellingen

1.1. Vrijstelling binnen concernverhoudingen

1.1.1. Vrijstelling voor geconsolideerde dochteronderneming

1.1.2. Vrijstelling voor geconsolideerde tussenholding

1.1.3. Uitzondering op vrijstelling voor dochteronderneming

1.1.4. Gelijkwaardige standaarden

1.2. Tijdelijke vrijstellingen in de vorm van gefaseerde toepassing van de rapportage-eisen

1.3. De (tijdelijke) vrijstelling voor EU-dochter(s) van de moederonderneming buiten de EU

2. Praktische voorbeelden

2.1. Grote EU-onderneming met vooral omzet buiten de EU

2.2. Beursgenoteerde Amerikaanse moeder met dochters binnen en buiten de EU

3. Ter afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. C.M. Roozen RA en dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17976

Verder in 2023 nr.5/6

 CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok

Voorwoord   Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan ...

 De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering

In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU"...

 Zekerheid en onzekerheid

Onafhankelijkheid van externe accountants bij de voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorb...

 ESG en corporate governance: chefsache?

Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Di...

 Vrijstellingen in de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de ...

 Philips en dubbele materialiteit

De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprinc...

 Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving

1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Bes...