Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 1

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NOVEMBER 2023
 
Rechtbank Midden-Nederland, 1 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5728
Privacyrecht, verplichting tot gegevenslevering, indirect identificeerbare persoonsgegevens

 

Eisers vorderen om de NZa te verbieden gegevens te verwerken totdat het eindvonnis is gewezen. Er dient te worden gekeken of eisers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan duidelijk in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden.

De rechtbank oordeelt dat er in casu sprake is van indirect identificerende persoonsgegevens en gaat over tot een oordeel of artikel 4.2 lid 4 van de Regeling een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het medisch beroepsgeheim. Voort oordeelt de rechtbank dat het doelbindingzbeginsel niet wordt geschonden, omdat de gegevens alleen worden gebruikt voor het ijken van het algoritme zorgvraagtypering en van de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2023:5728
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18029

Verder in 2024 nr.1

 Online oprichten van BV's eindelijk mogelijk

Het is eindelijk zo ver: BV's kunnen geheel online worden opgericht. De wetwijziging die dit mogelijk maakt, is 1 januari 2024 van kracht geworden.[2] Laachir en Rensen schreven in ons tijdschrift ...

 MiCA: Eén Europese markt, maar 27 keuringsstations?

De invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) die eind 2024 compleet is, zal voor de cryptomarkt binnen de EU als geheel duidelijkheid scheppen. Wat zijn nu naast dat er één Europe...

 Bits en sloten vanuit een cybersecurityperspectief

Begrijpen en voorkomen van ransomware-aanvallen met LockBit als voorbeeld van gijzelsoftware van de hoogste orde LockBit is één van de meest geavanceerde vormen van ransomware die tot nu toe wereld...

 Signaleringen

Apple doet toezeggingen aan EU: gratis NFC toegang voor derden De Europese Commissie onderzocht de dominante positie van Apple in de markt voor mobiele portemonnees. Met name de beperkte toegang v...