Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2022 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Artikel

Het rapport Remkes

mr. P.P.A. Bodden1

Hoe nu verder? Het rapport 'Wat wel kan, Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'[2],[3] van Johan Remkes, dat intussen grotendeels is omarmd door de regering[4], vertoont inhoudelijk enkele interessante paralellen met de op 1 juli 2014 vervallen Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: 'Reconstructiewet' en 'Rcw') en de daarop gebaseerde reconstructieplannen. Deze wet was van toepassing in de zogenoemde concentratiegebieden, de zandgronden met grote concentraties (intensieve) veehouderij in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht ... abonneren of dit artikel kopen.

Als de huurder eigenaar blijkt te zijn

mr. drs. C.C. van Harten1

Verrassing! Een huurder blijkt niet slechts een gebruiksrecht te hebben maar eigenaar te zijn geworden van het gehuurde goed. Dit doet zich voor bij de productierechten in de Meststoffenwet (Msw). De registratie van productierechten in het register bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaalt namelijk wie de rechthebbende is.[2] Goederenrechtelijk betekent dit dat op het moment dat de tenaamstelling van de productierechten wijzigt, deze overgaan naar een ander vermogen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 30 september jl., in antwoord op prejudiciële vrag... abonneren of dit artikel kopen.

En wie is fiscaal de eigenaar van de fosfaatrechten?

drs. F.P.R.H. Rademaekers RB1

De Hoge Raad heeft op 30 september 2022 uitspraak gedaan op prejudiciële vragen over de overdracht van fosfaatrechten. Deze uitspraak heeft betrekking op een civiele zaak maar heeft mogelijk ook verregaande gevolgen voor de fiscale adviespraktijk. 1. Fosfatenrechten lease in de praktijk Vanaf de invoering van het stelsel van fosfaatrechten vindt er handel in de rechten plaats. Aan de vraagzijde opereren de uitbreidende melkveehouders en aan de aanbodzijde de afbouwende dan wel stakende melkveehouders. De uitbreidende melkveehouders willen graag rechten verwer... abonneren of dit artikel kopen.

Stikstof

mr. M.J.H. van Baalen1

Verslag Jaarvergadering 2022, Vereniging voor Agrarisch Recht Op de jaarvergadering van 30 september 2022 werden tientallen VAR-leden meegenomen in diverse aspecten van de stikstofproblematiek. Dit onder de vertrouwde hamer van prof mr F.W.J.M. Schols,[2] VAR- en dagvoorzitter. Wederom in Utrecht; dit keer niet in de Rabo-kantoorkolos maar onder de rook daarvan in het historische Paushuize. Zoals Adrianus VI niet zal hebben geweten dat hij zijn 'huize' nooit zou bewonen (hij stierf nog geen jaar nadat hij de bouwopdracht gaf, slechts maanden nadat hij zijn pontificaat aan... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Pacht Pacht en fosfaatrechten In LTB 2022/38 is de bijdrage van L.P.J. Mertens, getiteld 'Fosfaatrechten en pacht, standaardjurisprudentie en het vervolg daarop' opgenomen. Auteur bespreekt de principiële uitspraak gedaan van het Pachthof van 26 maart 2019 ( ECLI:NL:GHARL:2019:2544 ) over de situatie waarin pachter bij pachtbeëindiging zijn fosfaatrechten, geheel of gedeeltelijk, aan verpachter moet overdragen en wat verpachter pachter dan daarvoor moet betalen. Vervolgens worden vier recente arresten besproken, waaruit blijkt dat het ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS